Zespół ds. Oceny Skutków Regulacji

29 listopada 2012

Zespół ds. Oceny Skutków Regulacji

W związku z działaniami prowadzonymi na rzecz poprawy jakości Oceny Skutków Regulacji w ramach rządowego procesu legislacyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej został powołany Zespół do spraw Oceny Skutków Regulacji. Funkcjonowanie Zespołu reguluje Zarządzenie Nr 9 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zespołu do […]

Idź do góry