Rządowe programy i projekty

15 września 2008

Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” przekazany pod obrady Komitetu Rady Ministrów – z autopoprawką Ministra Edukacji Narodowej nr II oraz nr III

» Treść programu – (PDF 86 KB) » Uchwała – (PDF 23 KB) » Uzasadnienie uchwały – (PDF 38 KB) » Rozporządzenie – (PDF 46 KB) » Uzasadnienie rozporządzenia – (PDF 49 KB)

11 września 2008

Projekt Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w wersji przekazanej pod obrady Komitetu Rady Ministrów

» Treść programu – (PDF 92 KB) » Rozporządzenie – (PDF 47 KB) » Uzasadnienie rozporządzenia – (PDF 50 KB) » Uchwała – (PDF 23 KB) » Uzasadnienie uchwały – (PDF 39 KB) » Autopoprawka Ministra – (PDF 422 KB)

31 lipca 2008

Projekt rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

» Projekt programu – (PDF 85 KB) » Uchwała – (PDF 22 KB) » Uzasadnienie uchwały – (PDF 375 KB) » Rozporządzenie – (PDF 47 KB) » Uzasadnienie rozporządzenia – (PDF 47 KB)

Idź do góry