Kontrola zarządcza

15 lutego 2017

Wystąpienia pokontrolne 2017 r.

Lp. Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Ari Ari dotyczącej prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży” (kontrola z 2016 r.).” skan pdf 13.11.2017 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej dotyczącej prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji […]

22 stycznia 2016

Wystąpienia pokontrolne 2016 r.

Lp. Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie realizacji przez Kuratora Oświaty zadań w zakresie planowania i organizacji procesów ewaluacji i kontroli oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli w Kuratorium Oświaty w Lublinie (kontrola z 2015 r.) skan pdf  21.01.2016 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej […]

9 lutego 2015

Wystąpienia pokontrolne 2015 r.

Lp. Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży” w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży PROMYK (kontrola z 2014 r.) skan 26.01.2015 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli Kuratora Oświaty w Opolu przeprowadzonej w zakresie […]

31 stycznia 2014

Wystąpienia pokontrolne 2014 r.

Lp. Temat i jednostka kontrolowana Data wystąpienia 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Nowe Media w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. „Poznaj swojego sąsiada – edycja druga”. 20.01.2014 r. 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Lubuskim Kuratorium Oświaty w zakresie „Realizacji przez Kuratora Oświaty doraźnego trybu sprawowania nadzoru pedagogicznego […]

19 grudnia 2013

Wystąpienia pokontrolne 2013 r.

Lp. Temat i jednostka kontrolowana Data wystąpienia 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w Małopolskim Towarzystwie Oświatowym w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. Międzynarodowa wymiana młodzieży. 11.01.2013 r. 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, dotyczącej prawidłowości organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu […]

29 kwietnia 2011

Ocena stanu kontroli zarządczej

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra Edukacji Narodowej za rok 2016 – skan, pdf przeszukiwalny Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Edukacji Narodowej za rok 2015 – skan, pdf przeszukiwalny Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Edukacji Narodowej za rok 2014 – skan, pdf przeszukiwalny Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Edukacji Narodowej za rok […]

6 października 2010

Komitet audytu

ZARZĄDZENIA: Zarządzenie Nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.02.2010 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie (Dz.Urz.MEN.10.1.10) – UCHYLONY Zarządzenie Nr 4 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2010 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie (Dz.Urz.MEN.10.1.12). Zarządzenie Nr 28 Ministra Edukacji […]

Idź do góry