Komunikaty

26 lipca 2019

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe Data: 2019-07-26, rozmiar: 100 KB

26 lipca 2019

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe Data: 2019-07-26, rozmiar: 102 KB

15 kwietnia 2019

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

24 września 2018

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy Data: 2018-09-24, rozmiar: 212 KB

8 czerwca 2018

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 – aktualizacja z 5 kwietnia 2019 Data: 2019-04-05, rozmiar: 3 MB Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym […]

6 października 2017

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 Data: 2017-11-29, rozmiar: 293 KB

28 września 2017

Wykaz szkół za granicą zakwalifikowanych w 2017 r. do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”

Wykaz szkół za granicą zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica” Data: 2017-09-28, rozmiar: 12 KB

30 maja 2017

Komunikat w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2018/2019 Aktualizacja komunikatu z 6 kwietnia 2017 r Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym […]

6 września 2016

Nabór partnera do projektu konkursowego, partnerskiego w zakresie wsparcia przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), ogłasza nabór partnera do Projektu konkursowego, partnerskiego Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych  projektu ustawy o finansowaniu zadań […]

27 lipca 2015

Sprzedaż uszkodzonego sprzętu

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza sprzedaż uszkodzonego sprzętu. Odbierający w swoim zakresie musi zapewnić transport własny oraz wyniesienie uszkodzonego majątku ruchomego z miejsc wskazanych z budynków Ministerstwa Edukacji Narodowej, Odbierający zobowiązany jest podać kwotę jaką może zaoferować za n/w uszkodzony majątek ruchomy  i zobowiązać się do osobistego odbioru i wyniesienia majątku ruchomego. Oferty należy składać na […]

3 lutego 2015

Sprzedaż lub odbiór uszkodzonego mienia ruchomego

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza sprzedaż uszkodzonego sprzętu. Odbierający w swoim zakresie musi zapewnić transport własny oraz wyniesienie uszkodzonego majątku ruchomego z miejsc wskazanych z budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej, Odbierający zobowiązany jest podać kwotę jaką może zaoferować za n/w uszkodzony majątek ruchomy nie mniejszą niż podaną w załączniku i zobowiązać się do osobistego odbioru i wyniesienia […]

25 września 2014

Obsługa dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej i członków ich rodzin

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej obsługi dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej i członków ich rodzin, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i opłacania składki za ubezpieczenie. I. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY CENOWEJ UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Przedział wiekowy Liczba kobiet Liczba mężczyzn poniżej 24 lat 0 0 24-29 lat […]

29 lipca 2014

Ogłoszenia o sprzedaży uszkodzonego lub zużytego majątku ruchomego

Wymagania: 1. Odbierający w swoim zakresie musi zapewnić transport własny oraz wyniesienie uszkodzonego i zużytego majątku ruchomego z miejsc wskazanych z budynków Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2. Odbierający zobowiązany jest podać kwotę jaką może zaoferować za n/w uszkodzony i zużyty majątek ruchomy. Wykaz jednostkowy uszkodzonego i zużytego majątku ruchomego

27 listopada 2012

Informacja o wyborze partnera projektu unijnego (Nr konkursu: 1/POKL/3.1.2/2012)

W nawiązaniu do ustaleń podjętych na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2012 r. „Komisji  powołanej w celu wyboru partnera/partnerów projektu – Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, realizowanego w ramach Priorytetu 3 Poddziałania 3.1.2 „Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz akceptacją dla tej rekomendacji – Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Kształcenia Ogólnego […]

Idź do góry