System Informacji Oświatowej

15 stycznia 2016

Komunikat XML

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.) publikuje się szczegółowy komunikat XML określający format i zakres przekazywania danych z lokalnych baz danych do bazy danych SIO, obejmujący dane zbiorcze, dane nauczyciela, dane dotyczące specyfiki podmiotu oraz dane ucznia. Skompresowany plik zawiera cztery główne kategorie (nazwane jak wyżej) o strukturze drzewiastej. Funkcjonalności udostępniane w ramach Systemu Informacji Oświatowej są opisane za pomocą plików w formacie wsdl oraz xsd (xml schema).

Komunikat XML

Idź do góry