Status prawny

12 kwietnia 2009

Status prawny

Minister Edukacji Narodowej jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej będące jednostką budżetową. Ministerstwo Edukacji Narodowej zostało utworzone z dniem 5 maja 2006 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki (Dz.U. z 2006 r. Nr 76, […]

11 kwietnia 2009

Archiwum

Zakresy czynności Ministrów: Zarządzenie nr 9 z dnia 13 marca 2017 r.  w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu  w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego  Ministerstwa Edukacji Narodowej Zakresy czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej – tekst ujednolicony Zarządzenie nr 53 Ministra […]

Idź do góry