Majątek

26 kwietnia 2018

Likwidacja zbędnych i zużytych składników – komputery, telefony, drukarki

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia
2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729) Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o dokonaniu darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego, w postaci sprzętu komputerowego, uznanych za zbędne, na rzecz Zespołu Szkół Nr 36 im. Kasprzaka z siedzibą przy ul. Kasprzaka 19/21
w Warszawie.

17 kwietnia 2015

Informacja o stanie majątku MEN na dzień 31 grudnia 2014 r.

I. Nieruchomości wykorzystywane na cele resortu edukacji pozostające w trwałym zarządzie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

1. nieruchomość położona w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25

2. nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 5/Polnej 46A

3. nieruchomość położona w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77

II. Dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie: 19 927 271,86 zł

Idź do góry