Majątek

10 kwietnia 2019

Likwidacja składników majątku – meble stylizowane

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami  majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729), Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o dokonaniu darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego w postaci zbędnych mebli biurowych na rzecz Muzeum Mazowieckiego w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock.

26 czerwca 2018

Informacja o stanie majątku MEN na dzień 31 grudnia 2017 r.

I. Nieruchomości wykorzystywane na cele resortu edukacji pozostające w trwałym zarządzie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

1. nieruchomość położona w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25

2. nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 5/Polnej 46A

3. nieruchomość położona w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77

II. Dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie: 25.680.745,75 zł

Idź do góry