Oferty pracy

21 lutego 2018

Starszy specjalista do spraw: kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ogłoszenie o naborze nr 22767 z 21.02.2018 Data: 2018-02-20, rozmiar: 49 KB

17 lutego 2018

Główny specjalista do spraw: kształcenia zawodowego pracowników młodocianych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: kształcenia zawodowego pracowników młodocianych w Wydziale Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ogłoszenie o naborze nr 22588 z 17.02.2018 Data: 2018-02-16, rozmiar: 46 KB

10 lutego 2018

Referendarz do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ogłoszenie o naborze nr 22135 z dnia 10 lutego 2018 r. Data: 2018-02-09, rozmiar: 49 KB

3 lutego 2018

Specjalista do spraw: rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń w Departamencie Funduszy Strukturalnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw: rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń w Departamencie Funduszy Strukturalnych Ogłoszenie o naborze nr 21772 z dnia 3 lutego 2018 r. Data: 2018-02-02, rozmiar: 52 KB

27 stycznia 2018

Główny specjalista do spraw: spójności, upowszechniania oraz współpracy międzynarodowej w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: spójności, upowszechniania oraz współpracy międzynarodowej w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ogłoszenie o naborze nr 21415 z dnia 27 stycznia 2018 r. Data: 2018-01-26, rozmiar: 49 KB

20 stycznia 2018

Referendarz do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego w Biurze Organizacyjnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego w Biurze Organizacyjnym Ogłoszenie o naborze nr 21057 z dnia 20.01.2018 r. Data: 2018-01-19, rozmiar: 49 KB

10 stycznia 2018

Starszy specjalista do spraw: telefonii rządowej, ruchomej i stacjonarnej, systemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Wydziale Obsługi Technicznej, Biuro Administracyjne

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: telefonii  rządowej, ruchomej i stacjonarnej, systemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Wydziale Obsługi Technicznej, Biuro Administracyjne Ogłoszenie o naborze nr 20470 z dnia 10 stycznia 2018 r. Data: 2018-01-09, rozmiar: 46 KB

18 listopada 2017

Starszy specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach specjalnych oraz ośrodkach w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ogłoszenie o naborze nr 18190 z 18 listopada 2017 r.

10 listopada 2017

Specjalista do spraw: skarg, wniosków, petycji i sygnałów obywatelskich w MEN w Wydziale Kontroli Instytucjonalnej w Biurze Kontroli

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: skarg, wniosków, petycji i sygnałów obywatelskich w MEN w Wydziale Kontroli Instytucjonalnej, w Biurze Kontroli Ogłoszenie o naborze nr 17878 z 10 listopada 2017 r.

16 października 2017

Starszy specjalista do spraw: zarządzania i gospodarowania meblami oraz drobnym elektronicznym wyposażeniem stanowisk pracy w Wydziale Obsługi Administracyjnej w Biurze Administracyjnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: zarządzania i gospodarowania meblami oraz drobnym elektronicznym wyposażeniem stanowisk pracy w Wydziale Obsługi Administracyjnej w Biurze Administracyjnym Ogłoszenie o naborze nr 16661 z dnia 16 października 2017 r. Data: 2017-10-13, rozmiar: 46 KB

29 września 2017

Starszy specjalista do spraw: podstawy programowej kształcenia w zawodach, ramowych planów nauczania dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dopuszczania w szkołach programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego w Wydziale Kształcenia Zawodowego w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: podstawy programowej kształcenia w zawodach, ramowych planów nauczania dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dopuszczania w szkołach programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego w Wydziale Kształcenia Zawodowego w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ogłoszenie o naborze nr 15979 z dnia 29 września 2017 r Data: […]

18 września 2017

Referendarz do spraw: archiwum zakładowego na Samodzielnym stanowisku do spraw archiwum zakładowego w Biurze Administracyjnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw: archiwum zakładowego na Samodzielnym stanowisku do spraw archiwum zakładowego w Biurze Administracyjnym Ogłoszenie o naborze nr 15456 na stanowisko referendarz publikacja z dnia 18.09.2017 r. Data: 2017-09-15, rozmiar: 51 KB

30 sierpnia 2017

Główny specjalista do spraw: oceny efektów i jakości kształcenia zawodowego w Wydziale Jakości Kształcenia w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: oceny efektów i jakości kształcenia zawodowego w Wydziale Jakości Kształcenia w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ogłoszenie o naborze nr 14406 z 22.08.2017 r. Data: 2017-08-30, rozmiar: 47 KB

25 sierpnia 2017

Starszy wizytator do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego, Departament Kształcenia Ogólnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy wizytator do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego, Departament Kształcenia Ogólnego Ogłoszenie o naborze nr 14563 z dnia 25.08.2017 r. Data: 2017-08-25, rozmiar: 48 KB

25 sierpnia 2017

Starszy specjalista do spraw: koordynowania prac związanych z realizacją Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: koordynowania prac związanych z realizacją Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ogłoszenie o naborze 14545 z dnia 25.08.2017 r. Data: 2017-08-24, […]

22 sierpnia 2017

Główny specjalista do spraw: oceny efektów i jakości kształcenia zawodowego w Wydziale Jakości Kształcenia w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: oceny efektów i jakości kształcenia zawodowego w Wydziale Jakości Kształcenia w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ogłoszenie o naborze nr 14406 z dnia 22 sierpnia 2017 r. Data: 2017-08-21, rozmiar: 47 KB

Idź do góry