Oferty pracy

25 lipca 2017

Główny specjalista do spraw: bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw:  bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ogłoszenie o naborze nr 13435 z dnia 25 lipca 2017 r. Data: 2017-07-24, rozmiar: 55 KB

25 lipca 2017

Główny specjalista do spraw: efektywnej organizacji i zarządzania obsługą informatyczną urzędu w Wydziale Obsługi Administracyjnej w Biurze Administracyjnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: efektywnej organizacji i zarządzania obsługą informatyczną urzędu w Wydziale Obsługi Administracyjnej w Biurze Administracyjnym Ogłoszenie o naborze nr 13437 z dnia 25 lipca 2017 r. Data: 2017-07-24, rozmiar: 51 KB

20 lipca 2017

Starszy specjalista do spraw: programowania i sprawozdawczości w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości w Departamencie Funduszy Strukturalnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: programowania i sprawozdawczości w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości w Departamencie Funduszy Strukturalnych Ogłoszenie o naborze nr 13300 z dnia 20 lipca 2017 r. Data: 2017-07-19, rozmiar: 51 KB

11 lipca 2017

Specjalista w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości w Departamencie Funduszy Strukturalnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: Wdrażania europejskich programów edukacyjnych i rozpatrywania protestów oraz programowania i sprawozdawczości w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości w Departamencie Funduszy Strukturalnych Ogłoszenie nr 12909 z dnia 11 lipca 2017 Data: 2017-07-10, rozmiar: 50 KB

6 lipca 2017

Główny specjalista w Wydziale Podstaw Programowych i Podręczników w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji (zastępstwo)

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: kształcenia ogólnego w Wydziale Podstaw Programowych i Podręczników, w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji Ogłoszenie o naborze nr 12773 z dnia 06 lipca 2017 r. Data: 2017-07-05, rozmiar: 49 KB

3 lipca 2017

Główny specjalista w Wydziale Badań Edukacyjnych Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: krajowych i międzynarodowych badań edukacyjnych w Wydziale Badań Edukacyjnych, w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ogłoszenie o naborze 12612 z dnia 3 lipca 2017 r. Data: 2017-06-30, rozmiar: 47 KB

14 czerwca 2017

Starszy specjalista do spraw: programowania i sprawozdawczości w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości w Departamencie Funduszy Strukturalnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: programowania i sprawozdawczości w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości w Departamencie Funduszy Strukturalnych. Ogłoszenie o naborze nr 12016 z dnia 14 czerwca 2017 r. Data: 2017-06-13, rozmiar: 51 KB

17 maja 2017

Starszy specjalista w Wydziale Kształcenia Zawodowego w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: podstawy programowej kształcenia w zawodach, ramowych planów nauczania dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dopuszczania w szkołach programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego w Wydziale Kształcenia Zawodowego w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ogłoszenie o naborze nr 11022 z dnia 17 maja 2017 r Data: […]

7 kwietnia 2017

Specjalista do spraw: budżetu jednostek bezpośrednio podległych MEN w Wydziale Budżetu w Departamencie Ekonomicznym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: budżetu jednostek bezpośrednio podległych MEN w Wydziale Budżetu w Departamencie Ekonomicznym Ogłoszenie o naborze nr 10055 z dnia 07 kwietnia 2017 r Data: 2017-04-06, rozmiar: 47 KB

5 kwietnia 2017

Referendarz do spraw danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej w Wydziale Statystyki

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej w Wydziale Statystyki, w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ogłoszenie o naborze nr 9945 z dnia 05 kwietnia 2017 r. Data: 2017-04-04, rozmiar: 47 KB

4 kwietnia 2017

Specjaliści ds. badań i analiz w IBE

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. badań i analiz. Oferta pracy nr 2 (IBE) Data: 2017-04-04, rozmiar: 317 […]

18 marca 2017

Starszy specjalista do spraw: podstawy programowej kształcenia w zawodach, ramowych planów nauczania dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz dopuszczania w szkołach programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego. w Wydziale Kształcenia Zawodowego, w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: podstawy programowej kształcenia w zawodach, ramowych planów nauczania dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz dopuszczania w szkołach programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego w Wydziale Kształcenia Zawodowego, w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ogłoszenie o naborze nr 9454 z 18 marca 2017 r. Data: […]

18 marca 2017

Starszy specjalista do spraw: profilaktyki i promocji zdrowia w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa, w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: profilaktyki i promocji zdrowia w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa, w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ogłoszenie o naborze nr 9420 z dnia 18 marca 2017 r. Data: 2017-03-17, rozmiar: 48 KB

9 marca 2017

Specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Ekonomicznym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Ekonomicznym Ogłoszenie o naborze nr 9170 z dnia 09 marca 2017 r. Data: 2017-03-09, rozmiar: 48 KB

Idź do góry