Oferty pracy – archiwum

22 maja 2018

Starszy specjalista do spraw: promocji i komunikacji w Wydziale Promocji w Departamencie Informacji i Promocji

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: promocji i komunikacji w Wydziale Promocji w Departamencie Informacji i Promocji Ogłoszenie o naborze nr 27580 z dnia 22 maja 2018 r. Data: 2018-05-21, rozmiar: 48 KB

28 kwietnia 2018

Główny specjalista do spraw: organizacji pracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Wydziale Organizacji Kształcenia Zawodowego w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista do spraw: organizacji pracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Wydziale Organizacji Kształcenia Zawodowego w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego. Ogłoszenie o naborze nr 26516 z dnia 28 kwietnia 2018 r.

26 kwietnia 2018

Główny specjalista w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w DSKKZ (nabór na zastępstwo).

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: spójności, upowszechniania oraz współpracy międzynarodowej w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ogłoszenie o naborze nr 26336 a 26.04.2018 r. Data: 2018-04-25, rozmiar: 49 KB

22 lutego 2018

Główny specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalistado spraw: kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w publicznych i niepublicznych specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, DEPARTAMENT WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO Ogłoszenie o naborze nr 22846 z 22 lutego 2018 r. Data: […]

21 lutego 2018

Starszy specjalista do spraw: kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ogłoszenie o naborze nr 22767 z 21.02.2018 Data: 2018-02-20, rozmiar: 49 KB

17 lutego 2018

Główny specjalista do spraw: kształcenia zawodowego pracowników młodocianych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: kształcenia zawodowego pracowników młodocianych w Wydziale Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ogłoszenie o naborze nr 22588 z 17.02.2018 Data: 2018-02-16, rozmiar: 46 KB

10 lutego 2018

Referendarz do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ogłoszenie o naborze nr 22135 z dnia 10 lutego 2018 r. Data: 2018-02-09, rozmiar: 49 KB

3 lutego 2018

Specjalista do spraw: rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń w Departamencie Funduszy Strukturalnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw: rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń w Departamencie Funduszy Strukturalnych Ogłoszenie o naborze nr 21772 z dnia 3 lutego 2018 r. Data: 2018-02-02, rozmiar: 52 KB

27 stycznia 2018

Główny specjalista do spraw: spójności, upowszechniania oraz współpracy międzynarodowej w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: spójności, upowszechniania oraz współpracy międzynarodowej w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ogłoszenie o naborze nr 21415 z dnia 27 stycznia 2018 r. Data: 2018-01-26, rozmiar: 49 KB

20 stycznia 2018

Referendarz do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego w Biurze Organizacyjnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego w Biurze Organizacyjnym Ogłoszenie o naborze nr 21057 z dnia 20.01.2018 r. Data: 2018-01-19, rozmiar: 49 KB

Idź do góry