Oferty pracy – archiwum

10 stycznia 2018

Starszy specjalista do spraw: telefonii rządowej, ruchomej i stacjonarnej, systemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Wydziale Obsługi Technicznej, Biuro Administracyjne

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: telefonii  rządowej, ruchomej i stacjonarnej, systemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Wydziale Obsługi Technicznej, Biuro Administracyjne Ogłoszenie o naborze nr 20470 z dnia 10 stycznia 2018 r. Data: 2018-01-09, rozmiar: 46 KB

18 listopada 2017

Starszy specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach specjalnych oraz ośrodkach w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ogłoszenie o naborze nr 18190 z 18 listopada 2017 r.

10 listopada 2017

Specjalista do spraw: skarg, wniosków, petycji i sygnałów obywatelskich w MEN w Wydziale Kontroli Instytucjonalnej w Biurze Kontroli

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: skarg, wniosków, petycji i sygnałów obywatelskich w MEN w Wydziale Kontroli Instytucjonalnej, w Biurze Kontroli Ogłoszenie o naborze nr 17878 z 10 listopada 2017 r.

16 października 2017

Starszy specjalista do spraw: zarządzania i gospodarowania meblami oraz drobnym elektronicznym wyposażeniem stanowisk pracy w Wydziale Obsługi Administracyjnej w Biurze Administracyjnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: zarządzania i gospodarowania meblami oraz drobnym elektronicznym wyposażeniem stanowisk pracy w Wydziale Obsługi Administracyjnej w Biurze Administracyjnym Ogłoszenie o naborze nr 16661 z dnia 16 października 2017 r. Data: 2017-10-13, rozmiar: 46 KB

29 września 2017

Starszy specjalista do spraw: podstawy programowej kształcenia w zawodach, ramowych planów nauczania dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dopuszczania w szkołach programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego w Wydziale Kształcenia Zawodowego w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: podstawy programowej kształcenia w zawodach, ramowych planów nauczania dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dopuszczania w szkołach programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego w Wydziale Kształcenia Zawodowego w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ogłoszenie o naborze nr 15979 z dnia 29 września 2017 r Data: […]

18 września 2017

Referendarz do spraw: archiwum zakładowego na Samodzielnym stanowisku do spraw archiwum zakładowego w Biurze Administracyjnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw: archiwum zakładowego na Samodzielnym stanowisku do spraw archiwum zakładowego w Biurze Administracyjnym Ogłoszenie o naborze nr 15456 na stanowisko referendarz publikacja z dnia 18.09.2017 r. Data: 2017-09-15, rozmiar: 51 KB

30 sierpnia 2017

Główny specjalista do spraw: oceny efektów i jakości kształcenia zawodowego w Wydziale Jakości Kształcenia w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: oceny efektów i jakości kształcenia zawodowego w Wydziale Jakości Kształcenia w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ogłoszenie o naborze nr 14406 z 22.08.2017 r. Data: 2017-08-30, rozmiar: 47 KB

25 sierpnia 2017

Starszy wizytator do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego, Departament Kształcenia Ogólnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy wizytator do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego, Departament Kształcenia Ogólnego Ogłoszenie o naborze nr 14563 z dnia 25.08.2017 r. Data: 2017-08-25, rozmiar: 48 KB

25 sierpnia 2017

Starszy specjalista do spraw: koordynowania prac związanych z realizacją Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: koordynowania prac związanych z realizacją Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ogłoszenie o naborze 14545 z dnia 25.08.2017 r. Data: 2017-08-24, […]

22 sierpnia 2017

Główny specjalista do spraw: oceny efektów i jakości kształcenia zawodowego w Wydziale Jakości Kształcenia w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: oceny efektów i jakości kształcenia zawodowego w Wydziale Jakości Kształcenia w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ogłoszenie o naborze nr 14406 z dnia 22 sierpnia 2017 r. Data: 2017-08-21, rozmiar: 47 KB

22 sierpnia 2017

Starszy specjalista do spraw: podstawy programowej kształcenia w zawodach, ramowych planów nauczania dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dopuszczania w szkołach programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego w Wydziale Kształcenia Zawodowego w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: podstawy programowej kształcenia w zawodach, ramowych planów nauczania dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dopuszczania w szkołach programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego w Wydziale Kształcenia Zawodowego w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   Ogłoszenie o naborze nr 14399 z dnia 22 sierpnia 2017 r. […]

25 lipca 2017

Główny specjalista do spraw: bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw:  bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ogłoszenie o naborze nr 13435 z dnia 25 lipca 2017 r. Data: 2017-07-24, rozmiar: 55 KB

25 lipca 2017

Główny specjalista do spraw: efektywnej organizacji i zarządzania obsługą informatyczną urzędu w Wydziale Obsługi Administracyjnej w Biurze Administracyjnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: efektywnej organizacji i zarządzania obsługą informatyczną urzędu w Wydziale Obsługi Administracyjnej w Biurze Administracyjnym Ogłoszenie o naborze nr 13437 z dnia 25 lipca 2017 r. Data: 2017-07-24, rozmiar: 51 KB

20 lipca 2017

Starszy specjalista do spraw: programowania i sprawozdawczości w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości w Departamencie Funduszy Strukturalnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: programowania i sprawozdawczości w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości w Departamencie Funduszy Strukturalnych Ogłoszenie o naborze nr 13300 z dnia 20 lipca 2017 r. Data: 2017-07-19, rozmiar: 51 KB

11 lipca 2017

Specjalista w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości w Departamencie Funduszy Strukturalnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: Wdrażania europejskich programów edukacyjnych i rozpatrywania protestów oraz programowania i sprawozdawczości w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości w Departamencie Funduszy Strukturalnych Ogłoszenie nr 12909 z dnia 11 lipca 2017 Data: 2017-07-10, rozmiar: 50 KB

6 lipca 2017

Główny specjalista w Wydziale Podstaw Programowych i Podręczników w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji (zastępstwo)

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: kształcenia ogólnego w Wydziale Podstaw Programowych i Podręczników, w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji Ogłoszenie o naborze nr 12773 z dnia 06 lipca 2017 r. Data: 2017-07-05, rozmiar: 49 KB

Idź do góry