Oferty pracy – archiwum

24 stycznia 2017

Główny specjalista do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących likwidacji i przekształcania przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Wydział Organizacji Oświaty Samorządowej, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko główny specjalista do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących likwidacji i przekształcania przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Wydział Organizacji Oświaty Samorządowej, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ogłoszenie o naborze nr 7777 z dnia 24 stycznia 2017 r. Data: 2017-01-23, rozmiar: 46 KB

21 stycznia 2017

Główny specjalista do spraw: kontraktowania projektów w Wydziale Kontraktowania Projektów, Departament Funduszy Strukturalnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: kontraktowania projektów w Wydziale Kontraktowania Projektów, Departament Funduszy Strukturalnych Ogłoszenie o naborze nr 7734 z dnia 21 stycznia 2017 r. Data: 2017-01-20, rozmiar: 52 KB

29 grudnia 2016

Specjalista do spraw: programowania i rozpatrywania protestów w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości w Departamencie Funduszy Strukturalnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: programowania i rozpatrywania protestów w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości w Departamencie Funduszy Strukturalnych Ogłoszenie o naborze nr 6902 z dnia 29 grudnia 2016 r. Data: 2016-12-29, rozmiar: 48 KB

8 grudnia 2016

Naczelnik wydziału do spraw: zarządzania Wydziałem Subwencjonowania Samorządu Terytorialnego w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału do spraw: zarządzania Wydziałem Subwencjonowania Samorządu Terytorialnego w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ogłoszenie o naborze nr 6314 z dnia 08 grudnia 2016 r. Ogłoszenie o naborze nr 6314 z dnia 08 grudnia 2016 r. Data: 2016-12-08, rozmiar: 46 KB

24 listopada 2016

Główny specjalista do spraw: dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w Wydziale Kształcenia Zawodowego, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w Wydziale Kształcenia Zawodowego, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ogłoszenie o naborze nr 5777 z dnia 24 listopada 2016 r. Ogłoszenie o naborze nr 5777 z dnia 24 listopada 2016 r. Data: 2016-11-22, rozmiar: 46 KB

23 listopada 2016

Główny specjalista do spraw: dostosowania kształcenia zawodowego i kształcenia osób dorosłych do potrzeb rynku pracy w Wydziale Kształcenia Ustawicznego Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: dostosowania kształcenia zawodowego i kształcenia osób dorosłych do potrzeb rynku pracy w Wydziale Kształcenia Ustawicznego Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ogłoszenie o naborze nr 5764 z dnia 23 listopada 2016 r. Ogłoszenie o naborze nr 5764 z dnia 23 listopada 2016 r. Data: 2016-11-22, rozmiar: 47 KB

18 listopada 2016

Główny specjalista do spraw: oceny efektów i jakości kształcenia zawodowego w Wydziale Jakości Kształcenia Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: oceny efektów i jakości kształcenia zawodowego w Wydziale Jakości Kształcenia Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ogłoszenie o naborze nr 5599 z dnia 18 listopada 2016 r. Ogłoszenie o naborze nr 5599 z dnia 18 listopada 2016 r. Data: 2016-11-17, rozmiar: 49 KB

10 listopada 2016

Starszy specjalista do spraw: ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji Biuro Organizacyjne (zastępstwo)

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji Biuro Organizacyjne Ogłoszenie o naborze nr 5341 z dnia 10 listopada 2016 r. Ogłoszenie o naborze nr 5341 z dnia 10 listopada 2016 r. Data: 2016-11-10, rozmiar: 47 KB

9 listopada 2016

Starszy specjalista do spraw: poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, indywidualnego nauczania oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, indywidualnego nauczania oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ogłoszenie o naborze nr 5296 z dnia 09 listopada 2016 r. Ogłoszenie o naborze nr 5296 z dnia 09 listopada […]

9 listopada 2016

Główny specjalista do spraw: spójności i rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz monitorowania implementacji strategii w obszarze edukacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: spójności i rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz monitorowania implementacji strategii w obszarze edukacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej. Ogłoszenie o naborze nr 5340 z dnia 09 listopada 2016 r. Ogłoszenie o naborze nr 5340 z dnia 09 listopada 2016 r. […]

9 listopada 2016

Starszy specjalista do spraw: resocjalizacji i socjoterapii w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: resocjalizacji i socjoterapii w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego. Ogłoszenie o naborze nr 5300 z dnia 09 listopada 2016 r. Ogłoszenie o naborze nr 5300 z dnia 09 listopada 2016 r. Data: 2016-11-08, rozmiar: 49 KB

8 listopada 2016

Starszy specjalista do spraw: wynagrodzeń nauczycieli w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: wynagrodzeń nauczycieli w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym. Ogłoszenie o naborze nr 5294 z dnia 08 listopada 2016 r. Ogłoszenie o naborze nr 5294 z dnia 08 listopada 2016 r. Data: 2016-11-07, rozmiar: 46 KB

20 października 2016

Specjalista ds. rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń Departamentu Funduszy Strukturalnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń Departamentu Funduszy Strukturalnych. Ogłoszenie o naborze nr 4703 z dnia 20 października 2016 r. Specjalista ds. rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń Departamentu Funduszy Strukturalnych Data: 2016-10-20, rozmiar: 50 KB

17 października 2016

Główny specjalista do spraw: analiz w Wydziale Analiz, w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: analiz w Wydziale Analiz, w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ogłoszenie o naborze nr 4588 z dnia 17 października 2016 r. Główny specjalista do spraw: analiz w Wydziale Analiz, w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej Data: 2016-10-14, rozmiar: 46 KB

13 października 2016

Główny specjalista do spraw: ds. dotowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego w Wydziale Organizacji Oświaty Samorządowej Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: ds. dotowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego w Wydziale Organizacji Oświaty Samorządowej Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ogłoszenie o naborze nr 4467 z dnia 13 października 2016 r. Główny specjalista do spraw: ds. […]

13 października 2016

Główny specjalista do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących likwidacji i przekształcania przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Organizacji Oświaty Samorządowej w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących likwidacji i przekształcania przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Organizacji Oświaty Samorządowej w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym. Ogłoszenie o naborze nr 4466 z dnia 13 października 2016 r. Główny specjalista do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych […]

Idź do góry