Oferty pracy – archiwum

17 czerwca 2016

Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Departamentu Ekonomicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych Departamentu Ekonomicznego. Ogłoszenie o naborze nr 671 z dnia 17 czerwca 2016 r.   Ogłoszenie – specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Departamentu Ekonomicznego Data: 2016-06-16, rozmiar: 48 KB

13 czerwca 2016

Stanowisko sekretarki w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym (zatrudnienie okresowe)

Informacja o poszukiwaniu kandydatów do pracy (zatrudnienie okresowe) Dyrektor Generalny MEN poszukuje kandydatów na stanowisko sekretarki w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym w wymiarze pełnego etatu, zatrudnienie okresowe NA ZASTĘPSTWO (przewidywany okres zatrudnienia – 3 m-ce) Główne obowiązki: obsługa Sekretariatu, przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do dyrektora i zastępców dyrektora, w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru […]

9 czerwca 2016

Starszy specjalista ds. programowania i sprawozdawczości w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości Departament Funduszy Strukturalnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: programowania i sprawozdawczości w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości Departament Funduszy Strukturalnych. Ogłoszenie o naborze nr 377 z dnia 09 czerwca 2016 r. Starszy specjalista ds. programowania i sprawozdawczości w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości Departament Funduszy Strukturalnych Data: 2016-06-08, rozmiar: 50 KB

9 czerwca 2016

Specjalista do spraw: ds. kontraktowania projektów w Wydziale Kontraktowania Projektów Departament Funduszy Strukturalnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: ds. kontraktowania projektów w Wydziale Kontraktowania Projektów Departament Funduszy Strukturalnych. Ogłoszenie o naborze nr 367 z dnia 09 czerwca 2016 r.   Specjalista do spraw: ds. kontraktowania projektów w Wydziale Kontraktowania Projektów Departament Funduszy Strukturalnych Data: 2016-06-08, rozmiar: 49 KB

1 czerwca 2016

Główny specjalista w Wydziale Kształcenia Ustawicznego Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: dostosowywania kształcenia zawodowego i kształcenia osób dorosłych do potrzeb rynku pracy w Wydziale Kształcenia Ustawicznego Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ogłoszenie o naborze nr 42 z dnia 01 czerwca 2016 r. Główny specjalista do spraw: dostosowywania kształcenia zawodowego i kształcenia osób dorosłych do potrzeb rynku […]

1 czerwca 2016

Starszy specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym Departamentu Ekonomicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: płatności w Wydziale Finansowo-Księgowym Departamentu Ekonomicznego. Ogłoszenie o naborze nr 27 z dnia 01 czerwca 2016 r. Starszy specjalista do spraw: płatności w Wydziale Finansowo-Księgowym Departamentu Ekonomicznego Data: 2016-06-01, rozmiar: 50 KB

20 maja 2016

Specjalista w Wydziale Jakości Kształcenia Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ogłoszenie nr: 181191 Data ukazania się ogłoszenia: 20 maja 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalisty w Wydziale Jakości  Kształcenia Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy […]

20 maja 2016

Specjalista w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości Departamentu Funduszy Strukturalnych

Ogłoszenie nr: 181204 Data ukazania się ogłoszenia: 20 maja 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalisty w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości Departamentu Funduszy Strukturalnych w MEN W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób […]

20 maja 2016

Specjalista w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości Departamentu Funduszy Strukturalnych

Ogłoszenie nr: 181201 Data ukazania się ogłoszenia: 20 maja 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalisty w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości Departamentu Funduszy Strukturalnych W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest […]

20 maja 2016

Specjalista w Wydziale Wspierania Zarządzania Departamentu Funduszy Strukturalnych

Ogłoszenie nr: 181199 Data ukazania się ogłoszenia: 20 maja 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalisty  w Wydziale Wspierania Zarządzania Departamentu Funduszy Strukturalnych w MEN  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest […]

2 maja 2016

Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Departamentu Ekonomicznego

Ogłoszenie nr: 180582 Data ukazania się ogłoszenia: 02 maja 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych Departamentu Ekonomicznego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. ogłoszenie […]

25 marca 2016

Główny specjalista do spraw ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w Wydziale Prezydialnym Biura Organizacyjnego

Ogłoszenie nr: 179361 Data ukazania się ogłoszenia: 25 marca 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w Wydziale Prezydialnym Biura Organizacyjnego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej […]

5 lutego 2016

Starszy specjalista w Biurze Organizacyjnym

Ogłoszenie nr: 177492 Data ukazania się ogłoszenia: 05 lutego 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszego specjalisty w Biurze Organizacyjnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż […]

2 lutego 2016

Sekretarz w Biurze Administracyjnym

Ogłoszenie nr: 177319 Data ukazania się ogłoszenia: 02 lutego 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko sekretarza w Biurze Administracyjnym W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. Ogłoszenie o naborze w […]

Idź do góry