Wyniki naborów

21 grudnia 2016

Główny specjalista do spraw: dostosowania kształcenia zawodowego i kształcenia osób dorosłych do potrzeb rynku pracy w Wydziale Kształcenia Ustawicznego Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 5764 z dnia 23 listopada 2016 r. Data: 2016-12-21, rozmiar: 32 KB

15 grudnia 2016

Główny specjalista do spraw: spójności i rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz monitorowania implementacji strategii w obszarze edukacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 5340 z dnia 09 listopada 2016 r. Data: 2016-12-15, rozmiar: 31 KB

Idź do góry