Zadania publiczne

3 września 2009

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW). Zwiększenie liczby miejsc w młodzieżowym ośrodku wychowawczym dla uczniów, wobec których sąd orzekł środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOWie i działania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania tych placówek”

Ogłoszenie o konkursie ofert Regulamin Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zestawienie ofert wraz z wynikami oceny formalnej Wyniki odwołań od decyzji dotyczącej oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie Zestawienie ofert, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadania

13 sierpnia 2009

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Zapewnienie uczniom niewidomym i słabowidzącym czasopism przeznaczonych dla dzieci i młodzieży wykonanych w systemie Braille’a oraz w druku powiększonym”

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Zapewnienie uczniom niewidomym i słabowidzącym czasopism przeznaczonych dla dzieci i młodzieży wykonanych w systemie Braille’a oraz w druku powiększonym” Regulamin Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zestawienie ofert wraz z wynikami oceny formalnej Zestawienie ofert, które wpłynęły do konkursu wraz z wynikami oceny merytorycznej i kwotą przyznanej dotacji

26 czerwca 2009

„Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom” Regulamin Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Informacja dodatkowa Zestawienie ofert, które wpłynęły do konkursu wraz z wynikami oceny formalnej Zestawienie ofert, które wpłynęły do konkursu wraz z wynikami oceny merytorycznej i kwotą przyznanej dotacji

24 czerwca 2009

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2009/2010

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2009/2010 (PDF) Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2009/2010 (Word) Zestawienie przyznanych dotacji w konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na realizacji ogólnopolskich olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2009/2010

27 maja 2009

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad ogólnokształcących w roku szkolnym 2009/2010

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad ogólnokształcących w roku szkolnym 2009/2010 (PDF) Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad ogólnokształcących w roku szkolnym 2009/2010 (Word) Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację i przeprowadzenie olimpiad w roku szkolnym 2009/2010 (aktualizacja 19.07.2010r.) Zestawienie przyznanych dotacji w konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na […]

22 kwietnia 2009

„Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców, mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służących kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczania języka polskiego”

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców, mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służących kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczania języka polskiego” Regulamin Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zestawienie ofert w konkursie, które przeszły ocenę formalną oraz zostały skierowane do oceny merytorycznej Zestawienie ofert, którym […]

3 kwietnia 2009

„Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży”

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży” Regulamin Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zestawienie wniosków ocenionych negatywnie Wyniki odwołań od decyzji dotyczącej oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie Wyniki odwołań od decyzji dotyczącej oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie (aktualizacja) Zestawienie ofert, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadania […]

31 marca 2009

„Organizacja w okresie letnich wakacji pobytu edukacyjnego dzieci Polaków zamieszkałych za granicą”

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Organizacja w okresie letnich wakacji pobytu edukacyjnego dzieci Polaków zamieszkałych za granicą” Regulamin Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zestawienie ofert odrzuconych w trakcie oceny formalnej Rezultaty rozpatrywania odwołań od wyników oceny formalnej w otwartym konkursie ofert Zestawienie ofert, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadania Zestawienie ofert, które […]

6 lutego 2009

„Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji”

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji” Wyniki naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji”

4 lutego 2009

„Inicjatywy edukacyjne dotyczące MIiędzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju – 2009”

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „INICJATYWY EDUKACYJNE DOTYCZĄCE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU – 2009” Regulamin Wytyczne Ogólne warunki umowy dotacji Wyniki konkursu: Obwieszczenie nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 marca 2009 w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotację wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom Lista dotacji przyznanych w […]

23 stycznia 2009

„Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” Wyniki naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”

Idź do góry