Zadania publiczne

6 kwietnia 2010

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców, mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służących kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczaniu języka polskiego”

Ogłoszenie o konkursie Regulamin konkursu Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zestawienie ofert wraz z wynikami oceny formalnej Rezultaty rozpatrzenia odwołania od oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej w konkursie wraz z kwotą przyznanej dotacji

1 kwietnia 2010

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”

Ogłoszenie o konkursie Regulamin konkursu Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zestawienie ofert wraz z wynikami oceny formalnej Wyniki oceny formalnej po uwzględnieniu odwołań Wyniki oceny merytorycznej w konkursie wraz z kwotą przyznanej dotacji

9 marca 2010

Ogłoszenie o konkursie ofert na zapewnienie uczniom niewidomym i słabo widzącym czasopism przeznaczonych dla dzieci i młodzieży wykonanych odpowiednio w systemie Braille’a oraz w druku powiększonym

Ogłoszenie o konkursie Regulamin konkursu Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zestawienie ofert wraz z wynikami oceny formalnej Zestawienie ofert, które wpłynęły do konkursu wraz z wynikami oceny merytorycznej i kwotą przyznanej dotacji

8 marca 2010

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Polsko-koreańska wymiana młodzieży”

Ogłoszenie o konkursie Regulamin konkursu Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zestawienie ofert wraz z wynikami oceny formalnej Rezultat rozpatrzenia odwołania od oceny formalnej Zestawienie ofert, które wpłynęły do konkursu wraz z wynikami oceny merytorycznej i kwotą przyznanej dotacji

25 lutego 2010

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Współpraca organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych i szkół w zakresie działań na rzecz Roku Historii Najnowszej w edukacji ”

Ogłoszenie o konkursie Regulamin konkursu Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Wyniki oceny formalnej Rezultat rozpatrzenia odwołania od oceny formalnej Zestawienie ofert, którym przyznano dotacje Zestawienie ofert, którym nie przyznano dotacji

25 lutego 2010

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży”

Ogłoszenie o konkursie Regulamin konkursu Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zestawienie ofert wraz z wynikami oceny formalnej Zestawienie ofert wraz z wynikami oceny formalnej – uzupełnienie Rezultat rozpatrzenia odwołań od oceny formalnej Zestawienie ofert, którym przyznano dotacje Zestawienie ofert, którym nie przyznano dotacji

25 lutego 2010

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Organizacja w okresie letnich wakacji pobytu edukacyjnego dzieci Polaków zamieszkałych za granicą”

Ogłoszenie o konkursie Regulamin konkursu Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny formalnej – uzupełnienie Rezultat rozpatrzenia odwołania od oceny formalnej Zestawienie ofert, którym przyznano dotacje Zestawienie ofert, którym nie przyznano dotacji

21 października 2009

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad: języka białoruskiego, języka francuskiego i języka niemieckiego w roku szkolnym 2009/2010

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad: języka białoruskiego, języka francuskiego i języka niemieckiego w roku szkolnym 2009/2010 (PDF) Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad: języka białoruskiego, języka francuskiego i języka niemieckiego w roku szkolnym 2009/2010 (Word) Zestawienie przyznanych dotacji w konkursie na realizację ogólnopolskich olimpiad: języka białoruskiego, języka francuskiego i […]

2 października 2009

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: Materiały informacyjne propagujące krajoznawstwo i szkolną turystykę młodzieży w Polsce

Ogłoszenie Regulamin Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Wyniki oceny formalnej Rezultaty rozpatrywania odwołań od wyników oceny formalnej Zestawienie ofert, którym przyznano dotacje Zestawienie ofert, którym nie przyznano dotacji

3 września 2009

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW). Zwiększenie liczby miejsc w młodzieżowym ośrodku wychowawczym dla uczniów, wobec których sąd orzekł środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOWie i działania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania tych placówek”

Ogłoszenie o konkursie ofert Regulamin Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zestawienie ofert wraz z wynikami oceny formalnej Wyniki odwołań od decyzji dotyczącej oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie Zestawienie ofert, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadania

13 sierpnia 2009

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Zapewnienie uczniom niewidomym i słabowidzącym czasopism przeznaczonych dla dzieci i młodzieży wykonanych w systemie Braille’a oraz w druku powiększonym”

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Zapewnienie uczniom niewidomym i słabowidzącym czasopism przeznaczonych dla dzieci i młodzieży wykonanych w systemie Braille’a oraz w druku powiększonym” Regulamin Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zestawienie ofert wraz z wynikami oceny formalnej Zestawienie ofert, które wpłynęły do konkursu wraz z wynikami oceny merytorycznej i kwotą przyznanej dotacji

26 czerwca 2009

„Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom” Regulamin Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Informacja dodatkowa Zestawienie ofert, które wpłynęły do konkursu wraz z wynikami oceny formalnej Zestawienie ofert, które wpłynęły do konkursu wraz z wynikami oceny merytorycznej i kwotą przyznanej dotacji

24 czerwca 2009

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2009/2010

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2009/2010 (PDF) Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2009/2010 (Word) Zestawienie przyznanych dotacji w konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na realizacji ogólnopolskich olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2009/2010

27 maja 2009

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad ogólnokształcących w roku szkolnym 2009/2010

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad ogólnokształcących w roku szkolnym 2009/2010 (PDF) Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad ogólnokształcących w roku szkolnym 2009/2010 (Word) Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację i przeprowadzenie olimpiad w roku szkolnym 2009/2010 (aktualizacja 19.07.2010r.) Zestawienie przyznanych dotacji w konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na […]

22 kwietnia 2009

„Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców, mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służących kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczania języka polskiego”

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców, mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służących kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczania języka polskiego” Regulamin Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zestawienie ofert w konkursie, które przeszły ocenę formalną oraz zostały skierowane do oceny merytorycznej Zestawienie ofert, którym […]

3 kwietnia 2009

„Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży”

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży” Regulamin Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zestawienie wniosków ocenionych negatywnie Wyniki odwołań od decyzji dotyczącej oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie Wyniki odwołań od decyzji dotyczącej oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie (aktualizacja) Zestawienie ofert, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadania […]

31 marca 2009

„Organizacja w okresie letnich wakacji pobytu edukacyjnego dzieci Polaków zamieszkałych za granicą”

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Organizacja w okresie letnich wakacji pobytu edukacyjnego dzieci Polaków zamieszkałych za granicą” Regulamin Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zestawienie ofert odrzuconych w trakcie oceny formalnej Rezultaty rozpatrywania odwołań od wyników oceny formalnej w otwartym konkursie ofert Zestawienie ofert, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadania Zestawienie ofert, które […]

6 lutego 2009

„Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji”

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji” Wyniki naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji”

Idź do góry