Zadania publiczne

6 lutego 2009

„Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji”

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji” Wyniki naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji”

4 lutego 2009

„Inicjatywy edukacyjne dotyczące MIiędzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju – 2009”

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „INICJATYWY EDUKACYJNE DOTYCZĄCE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU – 2009” Regulamin Wytyczne Ogólne warunki umowy dotacji Wyniki konkursu: Obwieszczenie nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 marca 2009 w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotację wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom Lista dotacji przyznanych w […]

23 stycznia 2009

„Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” Wyniki naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”

Idź do góry