Zamówienia publiczne

12 kwietnia 2018

Opracowanie merytoryczne broszur, ulotek, plakatów na temat działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 i 2.15 oraz konkursów realizowanych przez IP MEN oraz poradników na temat zasad wyboru projektów i rozliczania projektów – postępowanie nr DE-WZP.262.12.2018.JJ

Informacja o zmianie terminu składania ofert Data: 2018-04-19, rozmiar: 61 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-04-12, rozmiar: 189 KB Zapytanie ofertowe Data: 2018-04-12, rozmiar: 190 KB

30 marca 2018

Dostawa materiałów promocyjnych, nr postępowanie nr DE-WZP.261.5.2018.BR

Informacja z otwarcia ofert – grupa kapitałowa (wersja edytowalna) Data: 2018-04-25, rozmiar: 190 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-04-25, rozmiar: 496 KB OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 20.04.2018 Data: 2018-04-20, rozmiar: 133 KB Odpowiedzi na pytania – 20.04.2018 Data: 2018-04-20, rozmiar: 322 KB OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 16.04.2018 Data: 2018-04-16, rozmiar: 113 KB Zmiana SIWZ- […]

28 marca 2018

Remont pomieszczeń w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie: Część nr 1 – remont pomieszczeń biurowych i części korytarzy na I piętrze, Część nr 2 – remont pomieszczeń biurowych na III piętrze

    Informacji z otwarcia ofert – zał. 1- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2018-04-17, rozmiar: 251 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-04-17, rozmiar: 388 KB Załączniki do SIWZ od nr 4 do nr 7 (wersja edytowalna) po zmianie załącznika nr 4 do SIWZ 12.04.2018 Data: 2018-04-12, […]

6 lutego 2018

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących – postępowanie nr DE-WZP.262.5.2018.JJ

Odpowiedź na pytanie nr 01 Data: 2018-02-13, rozmiar: 227 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-02-06, rozmiar: 158 KB Formularz cenowy (wersja edytowalna) Data: 2018-02-06, rozmiar: 21 KB Zapytanie ofertowe Data: 2018-02-06, rozmiar: 747 KB

30 stycznia 2018

Remont łazienek od strony południowej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.1.2018.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-04-18, rozmiar: 174 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2018-04-06, rozmiar: 67 KB Informacja z otwarcia ofert – zał. 1 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2018-02-15, rozmiar: 258 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-02-15, rozmiar: 258 KB Załączniki do SIWZ […]

7 grudnia 2017

Wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręczników i książek pomocniczych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do społeczności posługującej się językiem regionalnym – kaszubskim – zamówienie z wolnej ręki – nr DE-WZP.261.33.2017.BR

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Data: 2017-12-18, rozmiar: 82 KB OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Data: 2017-12-14, rozmiar: 154 KB OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Data: 2017-12-08, rozmiar: 86 KB OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Data: 2017-12-07, rozmiar: 176 KB

1 grudnia 2017

Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręczników i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do litewskiej mniejszości narodowej – zamówienie z wolnej ręki – nr DE-WZP.261.30.2017.JJ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2017-12-18, rozmiar: 62 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2017-12-14, rozmiar: 60 KB Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-12-12, rozmiar: 197 KB Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Data: 2017-12-01, rozmiar: 235 KB

31 października 2017

Dostawa mebli biurowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.27.2017.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 1 oraz części 2 zamówienia Data: 2017-11-23, rozmiar: 204 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 oraz 2 zamówienia Data: 2017-11-14, rozmiar: 50 KB Załącznik nr 1 do Informacji z otwarcia ofert – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2017-10-31, rozmiar: […]

13 kwietnia 2017

Wykonanie i dostawa Medali Komisji Edukacji Narodowej, pudełek na medale oraz oprawek na legitymacje – postępowanie nr DE-WZP.262.18.2017.KK

odpowiedzi na pytania Data: 2017-04-18, rozmiar: 194 KB Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy Data: 2017-04-13, rozmiar: 16 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-04-13, rozmiar: 664 KB

Idź do góry