Zamówienia publiczne

7 grudnia 2017

Wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręczników i książek pomocniczych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do społeczności posługującej się językiem regionalnym – kaszubskim – zamówienie z wolnej ręki – nr DE-WZP.261.33.2017.BR

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Data: 2017-12-08, rozmiar: 86 KB OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Data: 2017-12-07, rozmiar: 176 KB

1 grudnia 2017

Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręczników i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do litewskiej mniejszości narodowej – zamówienie z wolnej ręki – nr DE-WZP.261.30.2017.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-12-12, rozmiar: 197 KB Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Data: 2017-12-01, rozmiar: 235 KB

31 października 2017

Dostawa mebli biurowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.27.2017.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 1 oraz części 2 zamówienia Data: 2017-11-23, rozmiar: 204 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 oraz 2 zamówienia Data: 2017-11-14, rozmiar: 50 KB Załącznik nr 1 do Informacji z otwarcia ofert – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2017-10-31, rozmiar: […]

13 kwietnia 2017

Wykonanie i dostawa Medali Komisji Edukacji Narodowej, pudełek na medale oraz oprawek na legitymacje – postępowanie nr DE-WZP.262.18.2017.KK

odpowiedzi na pytania Data: 2017-04-18, rozmiar: 194 KB Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy Data: 2017-04-13, rozmiar: 16 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-04-13, rozmiar: 664 KB

Idź do góry