Dialog techniczny

14 listopada 2014

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym

  ARCHIWUM: Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zakończyło dialog techniczny, którego przedmiotem jest doradztwo oraz uzyskanie informacji dotyczącej zapewnienia wsparcia technologicznego oraz organizacyjnego wykorzystania rozwiązań informatycznych do załatwiania spraw w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zgodnie z punktem 35 Informacji o zasadach prowadzenia dialogu…, w którym było wskazane, że „dialog techniczny będzie prowadzony do dnia, w […]

Idź do góry