Zamówienia do których stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych

24 października 2019

Sprzedaż i dostawa podręczników Niko 1, Niko 2 i Niko 3 do kształcenia ogólnego do języka niemieckiego na I etapie edukacyjnym, przeznaczonych dla niemieckiej mniejszości narodowej, wydanych przez Wydawnictwo LektorKlett (z podziałem na 3 części) – postępowanie nr DE-WZP.261.17.2019.JJ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2019-11-08, rozmiar: 184 KB Informacja z otwarcia ofert – uzupełnienie adresu Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1 Data: 2019-11-05, rozmiar: 491 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-11-05, rozmiar: 781 KB Załącznik nr 2, 2A i 3 w wersji edytowalnej Data: 2019-10-24, rozmiar: 96 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia […]

26 lipca 2019

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, postępowanie nr DE-WZP.261.15.2019.MJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-09-05, rozmiar: 156 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2019-08-28, rozmiar: 344 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-08-06, rozmiar: 766 KB odpowiedzi na pytania z 30.07.2019 Data: 2019-07-30, rozmiar: 322 KB odpowiedzi na pytania – 30.07.2019 Data: 2019-07-30, rozmiar: 368 KB Załączniki nr 2, 2A, 3, 4 do […]

3 lipca 2019

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie w ramach POWER dla członków Komisji Oceny Projektów i pracowników IP MEN – postępowanie nr DE-WZP.261.14.2019.BR

Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2019-08-30, rozmiar: 229 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-07-11, rozmiar: 261 KB Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2019-07-03, rozmiar: 227 KB Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ) Data: 2019-07-03, rozmiar: 683 KB

7 czerwca 2019

Dostawa materiałów promocyjnych, postępowanie nr DE-WZP.261.13.2019.KK

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Data: 2019-07-16, rozmiar: 129 KB zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Data: 2019-07-10, rozmiar: 488 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2019-06-25, rozmiar: 758 KB poprawienie omyłki pisarskiej Data: 2019-06-17, rozmiar: 316 KB ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2019-06-14, rozmiar: 116 KB odpowiedzi na pytania – 14.06.2019 Data: 2019-06-14, rozmiar: 2 MB odpowiedzi […]

17 maja 2019

Analiza pogłębiona dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków o płatność projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), postępowanie nr DE-WZP.261.11.2019.KK

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2019-07-03, rozmiar: 163 KB ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-07-03, rozmiar: 511 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2019-06-27, rozmiar: 421 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2019-05-27, rozmiar: 413 KB SIWZ załączniki edytowalne Data: 2019-05-17, rozmiar: 348 KB SIWZ Data: 2019-05-17, rozmiar: 1 MB ogłoszenie o zamówieniu Data: […]

13 maja 2019

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej (IP MEN) z zakresu zamówień publicznych w projektach (w tym klauzul społecznych) oraz zasady konkurencyjności – postępowanie nr DE-WZP.261.12.2019.MG

Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2019-06-27, rozmiar: 51 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-05-21, rozmiar: 351 KB Odpowiedź na pytanie do OOZ Data: 2019-05-15, rozmiar: 262 KB Załączniki do OOZ w wersji edytowalnej Data: 2019-05-13, rozmiar: 251 KB Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ) Data: 2019-05-13, rozmiar: 911 KB

24 kwietnia 2019

Usługa archiwizacji dokumentacji Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.8.2019.JJ

Informacja o nieudzieleniu zamówienia Data: 2019-05-15, rozmiar: 383 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-05-06, rozmiar: 320 KB Pytanie dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert + odpowiedź Zamawijącego Data: 2019-04-29, rozmiar: 159 KB Załączniki do OOZ w wersji edytowalnej Data: 2019-04-24, rozmiar: 186 KB Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ) Data: 2019-04-24, rozmiar: 824 KB

19 kwietnia 2019

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej (IP MEN) z zakresu zamówień publicznych w projektach (w tym klauzul społecznych) oraz zasady konkurencyjności – postępowanie nr DE-WZP.261.10.2019.MG

Informacja o nieudzieleniu zamówienia Data: 2019-05-10, rozmiar: 342 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-05-07, rozmiar: 351 KB Odpowiedź na pytania do OOZ (2) Data: 2019-04-29, rozmiar: 329 KB Odpowiedź na pytanie do OOZ Data: 2019-04-25, rozmiar: 263 KB Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ) Data: 2019-04-19, rozmiar: 863 KB Załączniki do OOZ w wersji edytowalnej Data: […]

19 kwietnia 2019

Remont pomieszczeń biurowych na parterze od strony południowo-wschodniej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.9.2019.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-06-11, rozmiar: 160 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2019-05-24, rozmiar: 335 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-05-13, rozmiar: 331 KB Załączniki nr 4, 4A, 5, 6, 7 do SIWZ – wersja edytowalna Data: 2019-04-19, rozmiar: 231 KB Załącznik nr 3c – przedmiar robót – branża sanitarna Data: […]

25 marca 2019

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej (IP MEN) z zakresu kwalifikowalności wydatków i przygotowywania wniosków o płatność w systemie SL2014 w ramach PO WER – postępowanie nr DE-WZP.261.7.2019.MG

Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2019-06-06, rozmiar: 227 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-04-04, rozmiar: 353 KB Załączniki do OOZ w wersji edytowalnej Data: 2019-03-25, rozmiar: 235 KB Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ) Data: 2019-03-25, rozmiar: 861 KB

13 marca 2019

Wstępne ogłoszenie informacyjne nr 2019/S 051-117213 – Usługi prowadzenia kampanii reklamowych – nazwa: Działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu dot. kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie.

Wstępne ogłoszenie informacyjne – usługi prowadzenia kampanii reklamowych Data: 2019-03-13, rozmiar: 201 KB

28 lutego 2019

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej (IP MEN) – postępowanie nr DE-WZP.261.4.2019.MG

Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2019-05-17, rozmiar: 223 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-03-11, rozmiar: 353 KB Odpowiedzi na pytania Data: 2019-03-06, rozmiar: 264 KB Załączniki do OOZ w wersji edytowalnej Data: 2019-02-28, rozmiar: 247 KB Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ) Data: 2019-02-28, rozmiar: 842 KB

14 lutego 2019

Rozbudowa i remont instalacji teletechnicznej w budynkach A i B Ośrodka Rozwoju Edukacji przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku – postępowanie nr DE-WZP.261.3.2019.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-05-27, rozmiar: 161 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej na stronę Data: 2019-05-07, rozmiar: 405 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-03-14, rozmiar: 304 KB Załącznik nr 3a – przedmiar robót – branża budowlana (aktualny, uwzględniający zmiany SIWZ z dnia 06.03.2019 r.) Data: 2019-03-06, rozmiar: 96 KB Odpowiedzi na pytania dot. […]

13 lutego 2019

Remont wybranych pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.2.2019.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-04-16, rozmiar: 161 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2019-04-04, rozmiar: 166 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-03-05, rozmiar: 303 KB Załącznik nr 1b – projekt budowlano-wykonawczy (branża elektryczna) uzupełniony o rysunki – wersja z dnia 25.02.2019 r. (aktualna) Data: 2019-02-25, rozmiar: 685 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia […]

22 stycznia 2019

Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.1.2019.JJ

załączniki nr 2, 2A, 3, 4 do SIWZ (wersja nieaktualna z dnia 22.01.2019 r.) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-03-01, rozmiar: 138 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2019-02-20, rozmiar: 106 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-02-04, rozmiar: 256 KB Odpowiedzi na pytania Data: 2019-01-30, rozmiar: 506 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: […]

21 grudnia 2018

Usługa archiwizacji dokumentacji Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.26.2018.MG

Informacja o nieudzieleniu zamówienia Data: 2019-01-30, rozmiar: 382 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-01-10, rozmiar: 316 KB Odpowiedzi na zadane pytania Data: 2019-01-04, rozmiar: 66 KB Odpowiedzi na zadane pytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert Data: 2019-01-03, rozmiar: 328 KB Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) w wersji edytowalnej Data: 2018-12-21, rozmiar: […]

Idź do góry