Zamówienia do których stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych

23 lutego 2017

Ewaluacja śródokresowa programu „Erasmus+” w połączeniu z poprzednimi programami „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu” `– postępowanie nr DE-WZP.261.8.2017.KD

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2017-02-24, rozmiar: 77 KB Pytanie nr 1 do SIWZ Data: 2017-02-24, rozmiar: 183 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-02-23, rozmiar: 154 KB Załączniki do SIWZ wersja edytowalna (od nr 3 do nr 6) Data: 2017-02-23, rozmiar: 240 KB SIWZ Data: 2017-02-23, rozmiar: 906 KB

9 lutego 2017

Remont wybranych pomieszczeń biurowych na III piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.4.2017.KD

Załączniki do SIWZ od nr 4 do nr 7 (wersja edytowalna) Data: 2017-02-09, rozmiar: 205 KB Załącznik nr 3d – przedmiar robót – branża sanitarna (instalacja wentylacji) Data: 2017-02-09, rozmiar: 39 KB Załącznik nr 3c – przedmiar robót – branża sanitarna (instalacja c.o.) Data: 2017-02-09, rozmiar: 53 KB Załącznik nr 3b – przedmiar robót – […]

3 lutego 2017

Remont łazienek od strony północnej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.5.2017.RB

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Data: 2017-02-21, rozmiar: 111 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-02-21, rozmiar: 583 KB Odpowiedź na pytanie nr 2 do SIWZ Data: 2017-02-16, rozmiar: 681 KB Zmiana ogłoszenia o zamówieniu – zmiana terminu składania ofert Data: 2017-02-15, rozmiar: 236 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 […]

10 listopada 2016

Usługa ochrony fizycznej obiektu, osób, mienia i terenu Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie wraz z obsługą recepcji i szatni – postępowanie nr DE-WZP.261.13.10.2016.KD

Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2016-12-30, rozmiar: 138 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2016-11-23, rozmiar: 289 KB Odpowiedzi na pytania od nr 2 do nr 14 do OOZ oraz zmiana OOZ Data: 2016-11-21, rozmiar: 343 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 do OOZ oraz zmiana OOZ Data: 2016-11-16, rozmiar: 279 KB Ogłoszenie o zamówieniu […]

8 listopada 2016

Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, nr postępowania DE-WZP.261.13.8.2016.RB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2016-11-24, rozmiar: 246 KB Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitalowej Data: 2016-11-08, rozmiar: 196 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2016-11-08, rozmiar: 408 KB

7 listopada 2016

Archiwizacja dokumentów, nr DE-WZP.261.13.9.2016.RB

INFORMACJA o udzieleniu zamówienia Data: 2016-12-15, rozmiar: 265 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2016-11-25, rozmiar: 141 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2016-11-18, rozmiar: 339 KB załączniki nr 3-5 Data: 2016-11-07, rozmiar: 121 KB Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę archiwizacji dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Data: 2016-11-07, rozmiar: 518 KB

4 listopada 2016

Dostawa macierzy dyskowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, nr DE-WZP.261.13.11.2016.PG

Rozstrzygniecie postepowania Data: 2016-11-25, rozmiar: 168 KB Oświadczenie o grupie kapitałowej Data: 2016-11-17, rozmiar: 83 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2016-11-17, rozmiar: 218 KB Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 15.11.2016 r. Data: 2016-11-15, rozmiar: 165 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.11.2016 r. Data: 2016-11-15, rozmiar: 70 KB odpowiedzi na pytania […]

25 października 2016

Remont pomieszczeń piwnicznych usytuowanych w skrzydle północno-wschodnim w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.13.7.2016.KD

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-01-04, rozmiar: 149 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2016-11-10, rozmiar: 169 KB wzor oswiadczenia o przynależnosci lub braku przynależności do grupy kapitałowej Data: 2016-11-10, rozmiar: 98 KB Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 4.11.2016 r. Data: 2016-11-04, rozmiar: 198 KB Zmiana SIWZ z dnia 3.11.2016 r Data: […]

27 września 2016

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, nr DE-WZP.261.13.5.2016.PG

Rozstrzygniecie postepowania Data: 2016-10-25, rozmiar: 199 KB Wzór oswiadczenia w zakresie grupy kapitalowej Data: 2016-10-07, rozmiar: 159 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2016-10-07, rozmiar: 253 KB Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu Data: 2016-10-04, rozmiar: 245 KB Odpowiedzi na pytania 04.09.2016 Data: 2016-10-04, rozmiar: 189 KB Odpowiedzi na pytania 03.09.2016r Data: 2016-10-03, rozmiar: 187 […]

27 lipca 2016

Świadczenie usługi dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników MEN – postępowanie nr DE-WZP.261.13.3.2016.KD

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2016-08-11, rozmiar: 153 KB Ogłoszenie o zamianie ogłszenia z dnia 3.08.2016 r. Data: 2016-08-03, rozmiar: 90 KB Odpowiedź na pytanie nr 7 do SIWZ oraz zmiana SIWZ Data: 2016-08-03, rozmiar: 263 KB Odpowiedzi na pytania od nr 1 do nr 6 do SIWZ Data: 2016-08-02, rozmiar: 274 KB Załączniki […]

4 lipca 2016

Remont pomieszczeń piwnicznych usytuowanych w skrzydle północno-zachodnim w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.13.2.2016.KD

Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty Data: 2016-07-29, rozmiar: 262 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2016-07-04, rozmiar: 146 KB Załącznik nr 3c do SIWZ – przedmiar robót – branża sanitarna Data: 2016-07-04, rozmiar: 67 KB Załączniki od nr 4 do nr 8 do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2016-07-04, rozmiar: 187 KB Załącznik nr 3b do SIWZ […]

29 czerwca 2016

Remont części korytarza oraz pomieszczeń biurowych na II piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, postępowanie nr DE-WZP.261.13.1.2016.KK

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Data: 2016-08-10, rozmiar: 281 KB Załącznik nr 3c do SIWZ – przedmiar robót – branża sanitarna – po zmianie z dnia 08.07.2016 r. Data: 2016-07-08, rozmiar: 54 KB Zmiana SIWZ z dnia 08.07.2016 r. Data: 2016-07-08, rozmiar: 189 KB załącznik nr 3b do SIWZ – przedmiar robót – branża elektryczna […]

4 czerwca 2016

Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w wybranych pomieszczeniach budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.12.2016.RB

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2016-07-06, rozmiar: 200 KB Odpowiedzi na pytania do SIWZ od nr 3 do nr 4 z dnia 13.06.2016 r. Data: 2016-06-13, rozmiar: 804 KB załącznik nr 3 do SIWZ – Przedmiar robót – po zmianie z dnia 10.06.2016 r. Data: 2016-06-10, rozmiar: 62 KB DE-WZP.261.12.2016.RB – odpowiedzi na pytania […]

4 czerwca 2016

Remont budynków A i B Ośrodka Rozwoju Edukacji zlokalizowanych przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku – postępowanie nr DE-WZP.261.11.2016.KD

Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2016-07-22, rozmiar: 263 KB Załącznik nr 3 – przedmiar robót – po zmianie z dnia 21.06.2016 r. Data: 2016-06-21, rozmiar: 88 KB Odpowiedzi na pytanie nr 1 do SIWZ oraz zmiana SIWZ z dnia 21.06.2016 r. Data: 2016-06-21, rozmiar: 194 KB Ogłoszenie o zmianie ogłszenia z dnia 21.06.2016 r. […]

28 kwietnia 2016

Remont pomieszczeń piwnicznych usytuowanych w skrzydle południowo-wschodnim w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.9.2016.MG

Wybór najkorzystniejszej oferty Data: 2016-06-17, rozmiar: 266 KB Odpowiedź na pytanie z dnia 11.05.2016 r. Data: 2016-05-11, rozmiar: 177 KB Załączniki od nr 4 do nr 8 do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2016-04-28, rozmiar: 183 KB Załącznik nr 3e do SIWZ – przedmiar robót – branża sanitarna (instalacja wentylacji i klimatyzacji) Data: 2016-04-28, rozmiar: 46 […]

Idź do góry