Zamówienia do których stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych

8 maja 2018

Analiza pogłębiona dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków o płatność projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – postępowanie nr DE-WZP.261.6.2018.JC

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-07-02, rozmiar: 43 KB Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Data: 2018-06-20, rozmiar: 241 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-05-21, rozmiar: 412 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-05-08, rozmiar: 109 KB Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2018-05-08, rozmiar: 172 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data: 2018-05-08, rozmiar: 1 MB

5 kwietnia 2018

Usługa archiwizacji dokumentacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym dokumentacji związanej z wdrażaniem funduszy unijnych – postępowanie nr DE-WZP.261.4.2018.JC

Informacja o nieudzieleniu zamówienia Data: 2018-05-11, rozmiar: 273 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-04-16, rozmiar: 286 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 Data: 2018-04-10, rozmiar: 247 KB Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2018-04-05, rozmiar: 273 KB Ogloszenie o zamówieniu Data: 2018-04-05, rozmiar: 995 KB

30 marca 2018

Dostawa materiałów promocyjnych, nr postępowanie nr DE-WZP.261.5.2018.BR

zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez udzielenia zamówienia Data: 2018-05-17, rozmiar: 191 KB zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty Data: 2018-05-07, rozmiar: 335 KB Informacja z otwarcia ofert – grupa kapitałowa (wersja edytowalna) Data: 2018-04-25, rozmiar: 190 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-04-25, rozmiar: 496 KB OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 20.04.2018 Data: 2018-04-20, rozmiar: 133 KB […]

28 marca 2018

Remont pomieszczeń w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie: Część nr 1 – remont pomieszczeń biurowych i części korytarzy na I piętrze, Część nr 2 – remont pomieszczeń biurowych na III piętrze

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. części 1 oraz części 2 zamówienia Data: 2018-06-22, rozmiar: 164 KB Wybór najkorzystniejszej oferty w części 1 oraz części 2 zamówienia Data: 2018-06-06, rozmiar: 84 KB Informacji z otwarcia ofert – zał. 1- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2018-04-17, rozmiar: […]

19 lutego 2018

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych -DE-WZP.261.2.2018.KD

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Częśći I, II i III zamówienia Data: 2018-03-22, rozmiar: 227 KB Wybór najkorzystniejszej oferty w części III postępowania Data: 2018-03-15, rozmiar: 222 KB Wybór najkorzystniejszej oferty w części I oraz części II postępowania Data: 2018-03-07, rozmiar: 185 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-03-01, rozmiar: 324 KB Informacja z otwarcia […]

30 stycznia 2018

Remont łazienek od strony południowej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.1.2018.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-04-18, rozmiar: 174 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2018-04-06, rozmiar: 67 KB Informacja z otwarcia ofert – zał. 1 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2018-02-15, rozmiar: 258 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-02-15, rozmiar: 258 KB Załączniki do SIWZ […]

29 grudnia 2017

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej (z podziałem na 3 części), postępowanie nr DE-WZP.261.34.2017.BR

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-03-02, rozmiar: 264 KB zawiadomienie o wyborze Data: 2018-02-13, rozmiar: 379 KB formularz-grupa kapitałowa Data: 2018-01-11, rozmiar: 190 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-01-11, rozmiar: 375 KB załączniki edytowalne Data: 2017-12-29, rozmiar: 49 KB Zał. 3 do SOPZ – Ściana pomieszczenia UPS do izolacji Data: 2017-12-29, rozmiar: 563 KB […]

22 grudnia 2017

Druk i dostawa kalendarzy ściennych – postępowanie nr DE-WZP.261.35.2017.KD

Ogłoszenie o udzieleleniu zamówienia Data: 2018-01-17, rozmiar: 86 KB Wybór najkorzystniejszej oferty Data: 2018-01-11, rozmiar: 219 KB Informacji z otwarcia ofert – zał. 1- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2018-01-04, rozmiar: 250 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-01-04, rozmiar: 403 KB Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia z dnia […]

7 grudnia 2017

Wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręczników i książek pomocniczych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do społeczności posługującej się językiem regionalnym – kaszubskim – zamówienie z wolnej ręki – nr DE-WZP.261.33.2017.BR

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Data: 2017-12-18, rozmiar: 82 KB OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Data: 2017-12-14, rozmiar: 154 KB OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Data: 2017-12-08, rozmiar: 86 KB OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Data: 2017-12-07, rozmiar: 176 KB

1 grudnia 2017

Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręczników i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do litewskiej mniejszości narodowej – zamówienie z wolnej ręki – nr DE-WZP.261.30.2017.JJ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2017-12-18, rozmiar: 62 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2017-12-14, rozmiar: 60 KB Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-12-12, rozmiar: 197 KB Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Data: 2017-12-01, rozmiar: 235 KB

9 listopada 2017

Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.28.2017.RB.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-12-07, rozmiar: 299 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-11-21, rozmiar: 241 KB Informacji z otwarcia ofert – zał. 1- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2017-11-09, rozmiar: 212 KB Informacji z otwarcia ofert Data: 2017-11-09, rozmiar: 295 KB

31 października 2017

Dostawa mebli biurowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.27.2017.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 1 oraz części 2 zamówienia Data: 2017-11-23, rozmiar: 204 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 oraz 2 zamówienia Data: 2017-11-14, rozmiar: 50 KB Załącznik nr 1 do Informacji z otwarcia ofert – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2017-10-31, rozmiar: […]

12 października 2017

Dostawa dwóch depozytorów kluczy – postępowanie nr DE-WZP.261.23.2017.KD

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-12-06, rozmiar: 87 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-11-09, rozmiar: 148 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-10-20, rozmiar: 253 KB Załączniki od nr 3 do nr 5 do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2017-10-12, rozmiar: 91 KB Załącznik nr 1a do SIWZ – Załącznik nr 1 do OPZ […]

10 października 2017

Remont klatki schodowej od strony południowo-wschodniej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej – – postępowanie nr DE-WZP.261.25.2017.RB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-12-12, rozmiar: 294 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-11-30, rozmiar: 234 KB Informacji z otwarcia ofert – zał. 1- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2017-10-25, rozmiar: 99 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-10-25, rozmiar: 265 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: […]

26 września 2017

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla ekspertów PO WER w dziedzinie „Edukacja” w ramach PO WER – postępowanie nr DE-WZP.261.18.2017.PG

Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2017-11-23, rozmiar: 208 KB Odpowiedź na pytanie nr 01 Data: 2017-10-03, rozmiar: 213 KB Załączniki do OOZ – wersja edytowalna Data: 2017-09-26, rozmiar: 110 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-09-26, rozmiar: 699 KB

22 września 2017

Dostawa trzech serwerów na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.22.2017.RB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-10-26, rozmiar: 132 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-10-20, rozmiar: 345 KB Informacji z otwarcia ofert – zał. 1- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2017-10-02, rozmiar: 111 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-10-02, rozmiar: 149 KB Odpowiedź na pytania nr […]

25 sierpnia 2017

Dostawa podręczników Niko 1 i Niko 2 do kształcenia ogólnego do języka niemieckiego na I etapie edukacyjnym, przeznaczonych dla niemieckiej mniejszości narodowej, wydanych przez Wydawnictwo LektorKlett (z podziałem na 2 części) – postępowanie nr DE-WZP.261.21.2017.KD

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. części 1 oraz części 2 zamówienia Data: 2017-09-20, rozmiar: 76 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. części 1 oraz części 2 zamówienia Data: 2017-09-09, rozmiar: 208 KB Informacji z otwarcia ofert – zał. 1- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2017-09-04, […]

24 sierpnia 2017

Dostawa trzech serwerów na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.19.2017.RB

Ogłoszenie o unieważnieniu Data: 2017-09-15, rozmiar: 130 KB Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Data: 2017-09-15, rozmiar: 358 KB Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.09.2017 Data: 2017-09-12, rozmiar: 125 KB Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (zmiana terminu składania ofert) Data: 2017-09-07, rozmiar: 96 KB Zał. nr 1A do SIWZ po zmianie z dnia 7 września 2017 r. […]

10 sierpnia 2017

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy instalacji teletechnicznej w budynkach A i B Ośrodka Rozwoju Edukacji przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku – postępowanie nr DE-WZP.261.20.2017.KD

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-10-24, rozmiar: 88 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty Data: 2017-10-13, rozmiar: 264 KB Informacji z otwarcia ofert – zał. 1- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2017-08-23, rozmiar: 250 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-08-23, rozmiar: 342 KB Załącznik nr f do […]

Idź do góry