Zamówienia do których stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych

30 stycznia 2018

Remont łazienek od strony południowej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.1.2018.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-04-18, rozmiar: 174 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2018-04-06, rozmiar: 67 KB Informacja z otwarcia ofert – zał. 1 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2018-02-15, rozmiar: 258 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-02-15, rozmiar: 258 KB Załączniki do SIWZ […]

29 grudnia 2017

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej (z podziałem na 3 części), postępowanie nr DE-WZP.261.34.2017.BR

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-03-02, rozmiar: 264 KB zawiadomienie o wyborze Data: 2018-02-13, rozmiar: 379 KB formularz-grupa kapitałowa Data: 2018-01-11, rozmiar: 190 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-01-11, rozmiar: 375 KB załączniki edytowalne Data: 2017-12-29, rozmiar: 49 KB Zał. 3 do SOPZ – Ściana pomieszczenia UPS do izolacji Data: 2017-12-29, rozmiar: 563 KB […]

22 grudnia 2017

Druk i dostawa kalendarzy ściennych – postępowanie nr DE-WZP.261.35.2017.KD

Ogłoszenie o udzieleleniu zamówienia Data: 2018-01-17, rozmiar: 86 KB Wybór najkorzystniejszej oferty Data: 2018-01-11, rozmiar: 219 KB Informacji z otwarcia ofert – zał. 1- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2018-01-04, rozmiar: 250 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-01-04, rozmiar: 403 KB Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia z dnia […]

7 grudnia 2017

Wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręczników i książek pomocniczych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do społeczności posługującej się językiem regionalnym – kaszubskim – zamówienie z wolnej ręki – nr DE-WZP.261.33.2017.BR

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Data: 2017-12-18, rozmiar: 82 KB OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Data: 2017-12-14, rozmiar: 154 KB OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Data: 2017-12-08, rozmiar: 86 KB OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Data: 2017-12-07, rozmiar: 176 KB

1 grudnia 2017

Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręczników i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do litewskiej mniejszości narodowej – zamówienie z wolnej ręki – nr DE-WZP.261.30.2017.JJ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2017-12-18, rozmiar: 62 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2017-12-14, rozmiar: 60 KB Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-12-12, rozmiar: 197 KB Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Data: 2017-12-01, rozmiar: 235 KB

9 listopada 2017

Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.28.2017.RB.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-12-07, rozmiar: 299 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-11-21, rozmiar: 241 KB Informacji z otwarcia ofert – zał. 1- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2017-11-09, rozmiar: 212 KB Informacji z otwarcia ofert Data: 2017-11-09, rozmiar: 295 KB

31 października 2017

Dostawa mebli biurowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.27.2017.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 1 oraz części 2 zamówienia Data: 2017-11-23, rozmiar: 204 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 oraz 2 zamówienia Data: 2017-11-14, rozmiar: 50 KB Załącznik nr 1 do Informacji z otwarcia ofert – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2017-10-31, rozmiar: […]

12 października 2017

Dostawa dwóch depozytorów kluczy – postępowanie nr DE-WZP.261.23.2017.KD

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-12-06, rozmiar: 87 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-11-09, rozmiar: 148 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-10-20, rozmiar: 253 KB Załączniki od nr 3 do nr 5 do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2017-10-12, rozmiar: 91 KB Załącznik nr 1a do SIWZ – Załącznik nr 1 do OPZ […]

10 października 2017

Remont klatki schodowej od strony południowo-wschodniej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej – – postępowanie nr DE-WZP.261.25.2017.RB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-12-12, rozmiar: 294 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-11-30, rozmiar: 234 KB Informacji z otwarcia ofert – zał. 1- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2017-10-25, rozmiar: 99 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-10-25, rozmiar: 265 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: […]

26 września 2017

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla ekspertów PO WER w dziedzinie „Edukacja” w ramach PO WER – postępowanie nr DE-WZP.261.18.2017.PG

Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2017-11-23, rozmiar: 208 KB Odpowiedź na pytanie nr 01 Data: 2017-10-03, rozmiar: 213 KB Załączniki do OOZ – wersja edytowalna Data: 2017-09-26, rozmiar: 110 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-09-26, rozmiar: 699 KB

22 września 2017

Dostawa trzech serwerów na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.22.2017.RB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-10-26, rozmiar: 132 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-10-20, rozmiar: 345 KB Informacji z otwarcia ofert – zał. 1- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2017-10-02, rozmiar: 111 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-10-02, rozmiar: 149 KB Odpowiedź na pytania nr […]

25 sierpnia 2017

Dostawa podręczników Niko 1 i Niko 2 do kształcenia ogólnego do języka niemieckiego na I etapie edukacyjnym, przeznaczonych dla niemieckiej mniejszości narodowej, wydanych przez Wydawnictwo LektorKlett (z podziałem na 2 części) – postępowanie nr DE-WZP.261.21.2017.KD

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. części 1 oraz części 2 zamówienia Data: 2017-09-20, rozmiar: 76 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. części 1 oraz części 2 zamówienia Data: 2017-09-09, rozmiar: 208 KB Informacji z otwarcia ofert – zał. 1- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2017-09-04, […]

24 sierpnia 2017

Dostawa trzech serwerów na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.19.2017.RB

Ogłoszenie o unieważnieniu Data: 2017-09-15, rozmiar: 130 KB Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Data: 2017-09-15, rozmiar: 358 KB Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.09.2017 Data: 2017-09-12, rozmiar: 125 KB Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (zmiana terminu składania ofert) Data: 2017-09-07, rozmiar: 96 KB Zał. nr 1A do SIWZ po zmianie z dnia 7 września 2017 r. […]

10 sierpnia 2017

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy instalacji teletechnicznej w budynkach A i B Ośrodka Rozwoju Edukacji przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku – postępowanie nr DE-WZP.261.20.2017.KD

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-10-24, rozmiar: 88 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty Data: 2017-10-13, rozmiar: 264 KB Informacji z otwarcia ofert – zał. 1- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2017-08-23, rozmiar: 250 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-08-23, rozmiar: 342 KB Załącznik nr f do […]

1 sierpnia 2017

Zamówienie na usługi społeczne „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów i pracowników MEN z zakresu zamówień publicznych oraz kwalifikowalności wydatków w ramach programu POWER”, znak sprawy DE-WZP.261.14.2017.PG

Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2017-11-09, rozmiar: 192 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-08-09, rozmiar: 183 KB Odpowiedzi na pytania Data: 2017-08-04, rozmiar: 128 KB Formularze edytowalne Data: 2017-08-01, rozmiar: 93 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-08-01, rozmiar: 760 KB

12 lipca 2017

Ewaluacja pozaszkolnych form kształcenia dorosłych. Znak sprawy: DE-WZP.261.15.2017.PG.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-09-27, rozmiar: 253 KB Wybór oferty Data: 2017-09-06, rozmiar: 401 KB Zał. nr 1 Data: 2017-07-26, rozmiar: 151 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-07-26, rozmiar: 240 KB Odpowiedź na pytanie Data: 2017-07-20, rozmiar: 169 KB Formularze edytowalne Data: 2017-07-12, rozmiar: 87 KB SIWZ Data: 2017-07-12, rozmiar: 1 MB Ogłoszenie […]

7 lipca 2017

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy instalacji teletechnicznej w budynkach A i B Ośrodka Rozwoju Edukacji przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku – postępowanie nr DE-WZP.261.16.2017.KD

unieważnienie postępowania Data: 2017-07-25, rozmiar: 250 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2017-07-18, rozmiar: 397 KB odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ Data: 2017-07-18, rozmiar: 327 KB Załączniki od nr 3 do nr 5 do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2017-07-07, rozmiar: 99 KB Załącznik nr c do SOPZ – Mapa sytuacyjno-wysokościowa Data: 2017-07-07, rozmiar: 1 017 […]

29 czerwca 2017

Przeprowadzenie badań w projekcie „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze”. Znak sprawy: DE-WZP.261.17.2017.PG.

Wybór oferty najkorzystniejszej Data: 2017-08-01, rozmiar: 189 KB Informacja z otwarcia ofert Zał. nr 1 Data: 2017-07-07, rozmiar: 151 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-07-07, rozmiar: 969 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-06-29, rozmiar: 5 MB Formularze edytowalne Data: 2017-06-29, rozmiar: 91 KB SIWZ Data: 2017-06-29, rozmiar: 708 KB

12 maja 2017

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu części głównego holu wejściowego wraz z przyległymi pomieszczeniami w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.13.2017.KK

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-07-12, rozmiar: 825 KB zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-06-14, rozmiar: 276 KB Załącznik nr 1 do Informacji z otwarcia ofert – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2017-05-22, rozmiar: 197 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-05-22, rozmiar: 316 KB Załaczniki nr […]

11 maja 2017

Dostawa mebli biurowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.12.2017.KD

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 1 oraz części 2 zamówienia Data: 2017-05-30, rozmiar: 92 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 oraz części 2 zamówienia Data: 2017-05-24, rozmiar: 154 KB Załącznik nr 1 do Informacji z otwarcia ofert – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2017-05-11, […]

Idź do góry