Zamówienia do których stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych

7 lipca 2017

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy instalacji teletechnicznej w budynkach A i B Ośrodka Rozwoju Edukacji przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku – postępowanie nr DE-WZP.261.16.2017.KD

unieważnienie postępowania Data: 2017-07-25, rozmiar: 250 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2017-07-18, rozmiar: 397 KB odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ Data: 2017-07-18, rozmiar: 327 KB Załączniki od nr 3 do nr 5 do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2017-07-07, rozmiar: 99 KB Załącznik nr c do SOPZ – Mapa sytuacyjno-wysokościowa Data: 2017-07-07, rozmiar: 1 017 […]

29 czerwca 2017

Przeprowadzenie badań w projekcie „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze”. Znak sprawy: DE-WZP.261.17.2017.PG.

Wybór oferty najkorzystniejszej Data: 2017-08-01, rozmiar: 189 KB Informacja z otwarcia ofert Zał. nr 1 Data: 2017-07-07, rozmiar: 151 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-07-07, rozmiar: 969 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-06-29, rozmiar: 5 MB Formularze edytowalne Data: 2017-06-29, rozmiar: 91 KB SIWZ Data: 2017-06-29, rozmiar: 708 KB

12 maja 2017

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu części głównego holu wejściowego wraz z przyległymi pomieszczeniami w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.13.2017.KK

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-07-12, rozmiar: 825 KB zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-06-14, rozmiar: 276 KB Załącznik nr 1 do Informacji z otwarcia ofert – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2017-05-22, rozmiar: 197 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-05-22, rozmiar: 316 KB Załaczniki nr […]

11 maja 2017

Dostawa mebli biurowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.12.2017.KD

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 1 oraz części 2 zamówienia Data: 2017-05-30, rozmiar: 92 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 oraz części 2 zamówienia Data: 2017-05-24, rozmiar: 154 KB Załącznik nr 1 do Informacji z otwarcia ofert – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2017-05-11, […]

11 kwietnia 2017

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej (z podziałem na 4 części). Numer postępowania DE-WZP.261.10.2017.MG.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-07-12, rozmiar: 2 MB Rozstrzygnięcie postępowania Data: 2017-06-07, rozmiar: 876 KB zał. nr 1 Data: 2017-04-24, rozmiar: 197 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-04-24, rozmiar: 330 KB SOPZ Zał. nr 4d -pomieszczenia nr 357, 357 a, b, c. (zadanie nr 4)pdf Data: 2017-04-11, rozmiar: 317 KB SOPZ Zał. nr […]

7 marca 2017

Remont wybranych pomieszczeń biurowych parteru oraz przylegającego do nich korytarza w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.7.2017.RB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-05-31, rozmiar: 123 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-05-23, rozmiar: 239 KB Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Data: 2017-04-10, rozmiar: 95 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-04-10, rozmiar: 648 KB Załączniki nr 1a i 1b do SIWZ uwzględniające zmianę z dnia 16.03.2017 […]

28 lutego 2017

Ewaluacja funkcjonalności e-materiałów opracowanych w ramach projektów współfinansowanych za pomocą Europejskiego Funduszu Społecznego, nr DE-WZP.261.6.2017.PG

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-05-12, rozmiar: 1 MB Rozstrzygniecie postępowania Data: 2017-04-13, rozmiar: 264 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-03-15, rozmiar: 242 KB Odpowiedzi z dnia 10 marca 2017r. Data: 2017-03-10, rozmiar: 263 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Data: 2017-03-02, rozmiar: 18 KB Informacja z dnia 2 marca 2017r. Data: 2017-03-02, […]

23 lutego 2017

Ewaluacja śródokresowa programu „Erasmus+” w połączeniu z poprzednimi programami „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu” `– postępowanie nr DE-WZP.261.8.2017.KD

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia Data: 2017-04-11, rozmiar: 92 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty Data: 2017-03-31, rozmiar: 299 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-03-06, rozmiar: 264 KB Wzór – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Data: 2017-03-06, rozmiar: 113 KB Odpowiedzi na pytania od nr 16 do nr 18 do SIWZ […]

21 lutego 2017

Usługa wsparcia utrzymania systemu enova – postępowanie DE-WZP.261.3.2017.PG

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-03-20, rozmiar: 137 KB Rozstrzygniecie postępowania Data: 2017-03-08, rozmiar: 261 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-03-01, rozmiar: 251 KB Formularze edytowalne Data: 2017-02-21, rozmiar: 87 KB SIWZ-enova MEN 2017 Data: 2017-02-21, rozmiar: 948 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-02-21, rozmiar: 320 KB

9 lutego 2017

Remont wybranych pomieszczeń biurowych na III piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.4.2017.KD

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-05-10, rozmiar: 96 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-04-19, rozmiar: 210 KB Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Data: 2017-02-28, rozmiar: 113 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-02-28, rozmiar: 268 KB Załączniki do SIWZ od nr 4 do nr 7 (wersja edytowalna) Data: […]

3 lutego 2017

Remont łazienek od strony północnej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.5.2017.RB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-05-30, rozmiar: 180 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-05-16, rozmiar: 222 KB Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Data: 2017-02-21, rozmiar: 111 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-02-21, rozmiar: 583 KB Odpowiedź na pytanie nr 2 do SIWZ Data: 2017-02-16, rozmiar: 681 KB […]

10 listopada 2016

Usługa ochrony fizycznej obiektu, osób, mienia i terenu Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie wraz z obsługą recepcji i szatni – postępowanie nr DE-WZP.261.13.10.2016.KD

Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2016-12-30, rozmiar: 138 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2016-11-23, rozmiar: 289 KB Odpowiedzi na pytania od nr 2 do nr 14 do OOZ oraz zmiana OOZ Data: 2016-11-21, rozmiar: 343 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 do OOZ oraz zmiana OOZ Data: 2016-11-16, rozmiar: 279 KB Ogłoszenie o zamówieniu […]

8 listopada 2016

Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, nr postępowania DE-WZP.261.13.8.2016.RB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2016-11-24, rozmiar: 246 KB Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitalowej Data: 2016-11-08, rozmiar: 196 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2016-11-08, rozmiar: 408 KB

7 listopada 2016

Archiwizacja dokumentów, nr DE-WZP.261.13.9.2016.RB

INFORMACJA o udzieleniu zamówienia Data: 2016-12-15, rozmiar: 265 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2016-11-25, rozmiar: 141 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2016-11-18, rozmiar: 339 KB załączniki nr 3-5 Data: 2016-11-07, rozmiar: 121 KB Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę archiwizacji dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Data: 2016-11-07, rozmiar: 518 KB

4 listopada 2016

Dostawa macierzy dyskowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, nr DE-WZP.261.13.11.2016.PG

Rozstrzygniecie postepowania Data: 2016-11-25, rozmiar: 168 KB Oświadczenie o grupie kapitałowej Data: 2016-11-17, rozmiar: 83 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2016-11-17, rozmiar: 218 KB Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 15.11.2016 r. Data: 2016-11-15, rozmiar: 165 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.11.2016 r. Data: 2016-11-15, rozmiar: 70 KB odpowiedzi na pytania […]

25 października 2016

Remont pomieszczeń piwnicznych usytuowanych w skrzydle północno-wschodnim w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.13.7.2016.KD

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-01-04, rozmiar: 149 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2016-11-10, rozmiar: 169 KB wzor oswiadczenia o przynależnosci lub braku przynależności do grupy kapitałowej Data: 2016-11-10, rozmiar: 98 KB Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 4.11.2016 r. Data: 2016-11-04, rozmiar: 198 KB Zmiana SIWZ z dnia 3.11.2016 r Data: […]

27 września 2016

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, nr DE-WZP.261.13.5.2016.PG

Rozstrzygniecie postepowania Data: 2016-10-25, rozmiar: 199 KB Wzór oswiadczenia w zakresie grupy kapitalowej Data: 2016-10-07, rozmiar: 159 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2016-10-07, rozmiar: 253 KB Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu Data: 2016-10-04, rozmiar: 245 KB Odpowiedzi na pytania 04.09.2016 Data: 2016-10-04, rozmiar: 189 KB Odpowiedzi na pytania 03.09.2016r Data: 2016-10-03, rozmiar: 187 […]

27 lipca 2016

Świadczenie usługi dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników MEN – postępowanie nr DE-WZP.261.13.3.2016.KD

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2016-08-11, rozmiar: 153 KB Ogłoszenie o zamianie ogłszenia z dnia 3.08.2016 r. Data: 2016-08-03, rozmiar: 90 KB Odpowiedź na pytanie nr 7 do SIWZ oraz zmiana SIWZ Data: 2016-08-03, rozmiar: 263 KB Odpowiedzi na pytania od nr 1 do nr 6 do SIWZ Data: 2016-08-02, rozmiar: 274 KB Załączniki […]

Idź do góry