Zamówienia do których stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych

7 listopada 2016

Archiwizacja dokumentów, nr DE-WZP.261.13.9.2016.RB

INFORMACJA o udzieleniu zamówienia Data: 2016-12-15, rozmiar: 265 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2016-11-25, rozmiar: 141 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2016-11-18, rozmiar: 339 KB załączniki nr 3-5 Data: 2016-11-07, rozmiar: 121 KB Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę archiwizacji dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Data: 2016-11-07, rozmiar: 518 KB

4 listopada 2016

Dostawa macierzy dyskowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, nr DE-WZP.261.13.11.2016.PG

Rozstrzygniecie postepowania Data: 2016-11-25, rozmiar: 168 KB Oświadczenie o grupie kapitałowej Data: 2016-11-17, rozmiar: 83 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2016-11-17, rozmiar: 218 KB Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 15.11.2016 r. Data: 2016-11-15, rozmiar: 165 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.11.2016 r. Data: 2016-11-15, rozmiar: 70 KB odpowiedzi na pytania […]

25 października 2016

Remont pomieszczeń piwnicznych usytuowanych w skrzydle północno-wschodnim w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.13.7.2016.KD

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-01-04, rozmiar: 149 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2016-11-10, rozmiar: 169 KB wzor oswiadczenia o przynależnosci lub braku przynależności do grupy kapitałowej Data: 2016-11-10, rozmiar: 98 KB Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 4.11.2016 r. Data: 2016-11-04, rozmiar: 198 KB Zmiana SIWZ z dnia 3.11.2016 r Data: […]

27 września 2016

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, nr DE-WZP.261.13.5.2016.PG

Rozstrzygniecie postepowania Data: 2016-10-25, rozmiar: 199 KB Wzór oswiadczenia w zakresie grupy kapitalowej Data: 2016-10-07, rozmiar: 159 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2016-10-07, rozmiar: 253 KB Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu Data: 2016-10-04, rozmiar: 245 KB Odpowiedzi na pytania 04.09.2016 Data: 2016-10-04, rozmiar: 189 KB Odpowiedzi na pytania 03.09.2016r Data: 2016-10-03, rozmiar: 187 […]

27 lipca 2016

Świadczenie usługi dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników MEN – postępowanie nr DE-WZP.261.13.3.2016.KD

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2016-08-11, rozmiar: 153 KB Ogłoszenie o zamianie ogłszenia z dnia 3.08.2016 r. Data: 2016-08-03, rozmiar: 90 KB Odpowiedź na pytanie nr 7 do SIWZ oraz zmiana SIWZ Data: 2016-08-03, rozmiar: 263 KB Odpowiedzi na pytania od nr 1 do nr 6 do SIWZ Data: 2016-08-02, rozmiar: 274 KB Załączniki […]

4 lipca 2016

Remont pomieszczeń piwnicznych usytuowanych w skrzydle północno-zachodnim w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.13.2.2016.KD

Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty Data: 2016-07-29, rozmiar: 262 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2016-07-04, rozmiar: 146 KB Załącznik nr 3c do SIWZ – przedmiar robót – branża sanitarna Data: 2016-07-04, rozmiar: 67 KB Załączniki od nr 4 do nr 8 do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2016-07-04, rozmiar: 187 KB Załącznik nr 3b do SIWZ […]

29 czerwca 2016

Remont części korytarza oraz pomieszczeń biurowych na II piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, postępowanie nr DE-WZP.261.13.1.2016.KK

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Data: 2016-08-10, rozmiar: 281 KB Załącznik nr 3c do SIWZ – przedmiar robót – branża sanitarna – po zmianie z dnia 08.07.2016 r. Data: 2016-07-08, rozmiar: 54 KB Zmiana SIWZ z dnia 08.07.2016 r. Data: 2016-07-08, rozmiar: 189 KB załącznik nr 3b do SIWZ – przedmiar robót – branża elektryczna […]

4 czerwca 2016

Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w wybranych pomieszczeniach budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.12.2016.RB

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2016-07-06, rozmiar: 200 KB Odpowiedzi na pytania do SIWZ od nr 3 do nr 4 z dnia 13.06.2016 r. Data: 2016-06-13, rozmiar: 804 KB załącznik nr 3 do SIWZ – Przedmiar robót – po zmianie z dnia 10.06.2016 r. Data: 2016-06-10, rozmiar: 62 KB DE-WZP.261.12.2016.RB – odpowiedzi na pytania […]

4 czerwca 2016

Remont budynków A i B Ośrodka Rozwoju Edukacji zlokalizowanych przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku – postępowanie nr DE-WZP.261.11.2016.KD

Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2016-07-22, rozmiar: 263 KB Załącznik nr 3 – przedmiar robót – po zmianie z dnia 21.06.2016 r. Data: 2016-06-21, rozmiar: 88 KB Odpowiedzi na pytanie nr 1 do SIWZ oraz zmiana SIWZ z dnia 21.06.2016 r. Data: 2016-06-21, rozmiar: 194 KB Ogłoszenie o zmianie ogłszenia z dnia 21.06.2016 r. […]

28 kwietnia 2016

Remont pomieszczeń piwnicznych usytuowanych w skrzydle południowo-wschodnim w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.9.2016.MG

Wybór najkorzystniejszej oferty Data: 2016-06-17, rozmiar: 266 KB Odpowiedź na pytanie z dnia 11.05.2016 r. Data: 2016-05-11, rozmiar: 177 KB Załączniki od nr 4 do nr 8 do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2016-04-28, rozmiar: 183 KB Załącznik nr 3e do SIWZ – przedmiar robót – branża sanitarna (instalacja wentylacji i klimatyzacji) Data: 2016-04-28, rozmiar: 46 […]

15 kwietnia 2016

Usługa druku i oprawy adaptacji podręczników szkolnych na rok szkolny 2016/2017 dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych oraz usługa wytłoczenia płyt DVD zawierających adaptację podręczników szkolnych, wykonania nadruku na płytach DVD i wydrukowania okładek na płyty oraz ich dystrybucja do szkół i instytucji wskazanych przez Zamawiającego – z podziałem na 4 części – postępowanie nr DE-WZP.261.6.2016.MG

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I, II, III i IV Data: 2016-07-15, rozmiar: 215 KB Odpowiedź na pytanie z dnia 9.06.2016 r. Data: 2016-06-09, rozmiar: 186 KB Odpowiedź na pytanie z dnia 31.05.2016 r. oraz 01.06.2016 r. Data: 2016-06-02, rozmiar: 190 KB Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie opublikowane w […]

15 kwietnia 2016

Usługa druku i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i usługa druku i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego – z podziałem na 2 części, nr postępowania DE-WZP.261.8.2016.KK

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1 zamówienia Data: 2016-07-01, rozmiar: 66 KB zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 2 zamówienia Data: 2016-06-28, rozmiar: 203 KB Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie opublikowane w suplemencie Dziennika Urzędowego UE nr 2016 S 086-152471 Data: 2016-05-04, rozmiar: 64 KB Odpowiedź na pytanie […]

11 kwietnia 2016

Remont wybranych pomieszczeń parteru oraz przylegającego do nich korytarza w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.7.2016.KD

Wybór najkorzystniejszej oferty Data: 2016-06-03, rozmiar: 268 KB Załącznik nr 1 do SIWZ – projekt budowlany wielobranżowy Data: 2016-04-11, rozmiar: 40 MB Załączniki od nr 4 do nr 8 do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2016-04-11, rozmiar: 182 KB Załącznik nr 3c do SIWZ – przedmiar robót – branża sanitarna Data: 2016-04-11, rozmiar: 57 KB Załącznik […]

5 kwietnia 2016

Dystrybucja podręczników na rok szkolny 2016/17 – postępowanie nr DE-WZP.261.5.2016.KD

Wybór najkorzystniejszej oferty Data: 2016-05-25, rozmiar: 206 KB Odpowiedzi na pytania do SIWZ od nr 11 do nr 32 z dnia 2.05.2016 r. Data: 2016-05-02, rozmiar: 348 KB Odpowiedzi na pytania do SIWZ od nr 1 do nr 10 z dnia 28.04.2016 r. Data: 2016-04-28, rozmiar: 269 KB Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze […]

16 lutego 2016

Remont pomieszczeń piwnicznych usytuowanych w skrzydle północno-zachodnim w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, nr postępowania DE-WZP.261.4.2016.BR

Wybór najkorzysniejszej oferty Data: 2016-04-28, rozmiar: 208 KB ogłoszenie o zmianie ogloszenia Data: 2016-02-16, rozmiar: 2 MB załacznik nr 3c do SIWZ – przedmiar robót – branża sanitarna Data: 2016-02-16, rozmiar: 154 KB załaczniki edytowalne do SIWZ Data: 2016-02-16, rozmiar: 183 KB załacznik nr 3b do SIWZ – przedmiar robót – branża elektryczna Data: 2016-02-16, […]

22 stycznia 2016

usługa druku i oprawy adaptacji podręczników szkolnych dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, oraz dystrybucja do szkół i instytucji wskazanych przez Zamawiającego, nr postępowania DE-WZP.261.3.2016.MG

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert Data: 2016-02-15, rozmiar: 272 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2016-02-12, rozmiar: 198 KB Odpowiedź na pytanie z dnia 28.01.2016 r. Data: 2016-01-29, rozmiar: 174 KB Odpowiedź na pytanie z dnia 26.01.2016 Data: 2016-01-27, rozmiar: 176 KB załączniki edytowalne do SIWZ Data: 2016-01-22, rozmiar: 173 KB […]

15 stycznia 2016

Remont pomieszczeń biurowych nr 203, 208, 208A, 209, 209A w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.1.2016.KD

Wybór najkorzystniejszej oferty Data: 2016-03-09, rozmiar: 207 KB Załączniki od nr 4 do nr 7 do SIWZ wersja edytowalna Data: 2016-01-15, rozmiar: 182 KB Załącznik nr 3c – przedmiar robót – branża sanitarna Data: 2016-01-15, rozmiar: 87 KB Załącznik nr 3b – przedmiar robót – branża elektryczna Data: 2016-01-15, rozmiar: 58 KB Załącznik nr 3a […]

Idź do góry