Zamówienia do których stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych

21 lipca 2015

Druk adaptacji podręcznika szkolnego pt. „Nasza szkoła” dla klasy II szkoły podstawowej oraz druk adaptacji podręcznika pt. „Nasz elementarz” dla klasy I szkoły podstawowej, dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, oraz dystrybucja ww. adaptacji do szkół i instytucji wskazanych przez Zamawiającego – z podziałem na 4 części – postępowanie nr DE-WZP.261.15.2015.JJ

Poprawienie omyłki rachunkowej w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. części 1 zamówienia Data: 2015-08-21, rozmiar: 64 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 1 zamówienia Data: 2015-08-20, rozmiar: 91 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 2 i 3 zamówienia Data: 2015-08-20, rozmiar: 63 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej […]

20 lipca 2015

Druk adaptacji podręczników szkolnych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i druk adaptacji podręczników szkolnych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego – z podziałem na 2 części – postępowanie nr DE-WZP.261.18.2015.KD

potwierdzenie przesłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika UE nr 2015/S 142-262202 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z […]

10 czerwca 2015

Remont klatek schodowych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.14.2015.KD

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2015-07-23, rozmiar: 124 KB Załącznik nr 3c – przedmiar robót – branża sanitarna – klatka północno-zachodnia Data: 2015-06-10, rozmiar: 58 KB Załącznik nr 3b – przedmiar robót – branża elektryczna – klatka północno-zachodnia Data: 2015-06-10, rozmiar: 37 KB Załącznik nr 3a’ – przedmiar robót – branża budowlana – klatka […]

27 maja 2015

Usługa druku książek, postępowanie nr DE-WZP.261.11.2015.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji Sprostowanie ogłoszenia przesłane do publikacji Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE nr 2015/S 103-187605 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Załączniki nr 3÷8 do SIWZ (wersja edytowalna) Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 29.05.2015 r. Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przesłane […]

29 kwietnia 2015

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymiany okien i drzwi w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie, postępowanie nr DE-WZP.261.12.2015.KK

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ SIWZ załączniki3-6 (wersja edytowalna) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2015-05-27, rozmiar: 63 KB SIWZ Załączniki3-6 (wersja edytowalna Data: 2015-04-29, rozmiar: 137 KB SIWZ Data: 2015-04-29, rozmiar: 250 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2015-04-29, rozmiar: 228 KB

10 kwietnia 2015

Remont drzwi wejściowych, drzwi na klatce marmurowej i obudowy drewnianej wind w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, numer postępowania DE-WZP.261.9.2015.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt budowlany Załącznik nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 3a do SIWZ – Przedmiar robót – branża budowlana, konserwatorska – remont stolarki drzwiowej i okiennej pomieszczeń biurowych MEN – część I. Odbudowa glifów w wejściach do wind Załącznik […]

3 kwietnia 2015

Remont pomieszczeń centralnego zasilania UPS usytuowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.10.2015.JC

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ – istotne postanowienia umowy (IPU) Załącznik nr 1 do IPU – projekt budowlany wielobranżowy Załącznik nr 2a do IPU – STWiOR – branża budowlana Załącznik nr 2b do IPU – STWiOR – branża elektryczna Załącznik nr 2c do IPU – STWiOR – branża […]

25 marca 2015

Remont łazienek w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.8.2015.JC

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Załączniki do IPU nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f – projekty budowlane Załączniki do IPU nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Załączniki do IPU nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f – przedmiary robót […]

3 marca 2015

Wydruk adaptacji części II, III i IV podręcznika „Nasz elementarz” dla klasy I szkoły podstawowej dostosowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych i wytłoczenie płyt DVD zawierających adaptację w polskim języku migowym oraz ich dystrybucja, postępowanie nr DE-WZP.261.6.2015.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej odpowiedź na pytanie dotyczące SIWZ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 zamównienia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 zamóweinia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 zamówienia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3 zamówienia

2 marca 2015

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu pomieszczeń piwnicznych (skrzydło północno – zachodniej) oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczenia jadalni usytuowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie, nr postępowania DE-WZP.261.7.2015.KK

ogłoszenie o zamówieniuSIWZzałączniki 3-7 do SIWZ (wersja edytowalna) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty poprawienie omyłki pisarskiej

20 lutego 2015

Remont korytarzy na III piętrze od strony północno-wschodniej i północnej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.4.2015.KD

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) załącznik nr 1a do SIWZ załącznik nr 1b do SIWZ załącznik nr 2a do SIWZ załącznik nr 2b do SIWZ załącznik nr 3a do SIWZ załącznik nr 3b do SIWZ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert […]

11 lutego 2015

Remont pomieszczeń oraz przylegających do nich korytarzy usytuowanych na III piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.2.2015.KD

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) zalącznik nr 1 załączik nr 2a załącznik nr 2b załącznik nr 2c załącznik nr 3a załącznik nr 3b załącznik nr 3c zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

6 lutego 2015

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu 10 zespołów pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni użytkowej 471,95 m² usytuowanych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.3.2015.BR

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20 stycznia 2015

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu pomieszczeń piwnicznych usytuowanych po stronie południowo – wschodniej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.1.2015.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załaczniki do SIWZ (wersja edytowalna) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30 grudnia 2014

Usługa druku i dystrybucji podręczników – postępowanie nr DE-WZP.321.1.36.2014.KK

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE nr 2015/S 002-002167 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki nr 3÷9 do SIWZ (wersja edytowalna) Załącznik nr 10 do SIWZ – materiały potrzebne do wykonania makiety, arkusza czystodrukowego i proofów – okładka 410×280 Załącznik nr 10 SIWZ – materiały potrzebne do wykonania […]

19 grudnia 2014

Wykonanie audytu zewnętrznego i wydanie opinii o rocznym poświadczeniu w zakresie zarządzania narodowej agencji programu ERASMUS+ za rok 2014 – postępowanie nr DE-WZP.321.1.39.2014.JC

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia uwzgledniająca ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 22.12.2014 r. Informacja o zmianie treści SIWZ z dn. 23.12.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia uwzgledniająca zmiany treści SIWZ z dn. 23.12.2014 r. […]

17 października 2014

Organizacja konferencji zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014-2015 – postępowanie nr DE-WZP.321.1.35.2014.KD

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) odpowiedź na pytanie nr 1 do SIWZ zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Idź do góry