Zamówienia do których stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych

22 września 2014

Remont częśći korytarzy na III piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.321.1.34.2014.KD

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ załącznik nr 1a do SIWZ – projekt budowlany załącznik nr 1b do SIWZ – projekt elektryczny załącznik nr 1c do SWIZ – projekt sanitarny załącznik nr 2a do SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 2b do SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych załącznik […]

10 września 2014

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu 13 pomieszczeń biurowych (9 na parterze i 4 na III piętrze) usytuowanych w budynku MEN przy al. J. Ch. Szucha 25, nr postępowania DE-WZP.321.1.31.2014.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

6 sierpnia 2014

Świadczenie usługi dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej, postępowanie nr DE-WZP.321.1.30.2014.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Odpowiedzi na pytania oraz informacja o zmianie treści SIWZ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28 lipca 2014

USŁUGA ORGANIZACJI WYSTAW MOBILNYCH ORAZ USŁUGA REALIZACJI WYSTAW NA NOŚNIKACH TYPU CITYLIGHT – POSTĘPOWANIE NR DE-WZP.321.1.28.2014.JC

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) odpowiedzi na pytania od nr 1 do nr 2 do SIWZ oraz zmiana SIWZ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1 oraz część 2

12 czerwca 2014

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na dwie części: część nr 1 – centralnego zasilania bezprzerwowego ups, część nr 2 – remontu pomieszczeń łazienek, nr postępowania DE-WZP.321.1.26.2014.BR

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki edytowalne Odpowiedzi na pytania 17.06.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12 czerwca 2014

Wykonanie badania ewaluacyjnego efektów działań zrealizowanych w ramach Priorytetu III POKL „Wysoka jakość systemu oświaty” – postępowanie nr DE-WZP.321.1.23.2014.JC

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Odpowiedzi na pytania nr 1-4 do treści SIWZ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

26 maja 2014

Remont elewacji z piaskowca na dziedzińcach od strony południowej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, postępowanie nr DE-WZP.321.1.25.2014.KK

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ SIWZ załączniki (wersja edytowalna) załącznik 1a do SIWZ – projekt budowlany remontu elewacji załącznik 1b do SIWZ – program prac konserwatorskich budynku załącznik 1c do SIWZ – program prac konserwatorskich okładzin z piaskowca załącznik 2 do SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik 3 do SIWZ – przedmiar […]

21 maja 2014

Usługa przeprowadzenia kontroli zgodności utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, nr postępowania DE-WZP.321.1.22.2014.JJ

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ SIWZ – załaczniki edytowalne nr 2,3,4,6,8 Informacja o zamieszczeniu prawidłowetgo Załącznika do SIWZ nr 7 w części 7 zamówienia SIWZ ze zmienionym załącznikiem nr 7 do SIWZ w części 7 zamówienia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 7 zamówienia Zawiadomienie o unieważanieniu postępowania w części 2 zamówienia Zawiadomienie o wyborze […]

Idź do góry