Zamówienia do których nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych

15 października 2018

Sprzedaż i dostawa kalendarzy książkowych na rok 2019 – postępowanie nr DE-WZP.262.38.2018.JC

Postępowanie na „Sprzedaż i dostawę kalendarzy książkowych na rok 2019” – postępowanie nr DE-WZP.262.38.2018.JC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/2907/details Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu […]

11 października 2018

Zakup licencji oprogramowania VMware” – postępowanie nr DE-WZP.262.37.2018.JC

Postępowanie na „Zakup licencji oprogramowania VMware” – nr DE-WZP.262.37.2018.JC  prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl   Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/2906/details Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę […]

8 października 2018

Wykonanie analizy obciążenia instalacji elektrycznej w budynku MEN – nr DE-WZP.262.36.2018

Postępowanie na „Wykonanie analizy obciążenia instalacji elektrycznej w budynku MEN” – nr DE-WZP.262.36.2018.BR  prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl   Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po […]

14 września 2018

Usługa tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, nr postępowania DE-WZP.262.34.2018.BR.

Odpowiedzi na pytania 20.09.2018 Data: 2018-09-20, rozmiar: 284 KB zmiana zapytania ofertowego Data: 2018-09-14, rozmiar: 360 KB Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-09-14, rozmiar: 1 MB załączniki do zapytania w wersji edytowalnej Data: 2018-09-14, rozmiar: 259 KB

31 sierpnia 2018

Usługi administrowania, konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego systemu telefonii stacjonarnej – postępowanie nr DE-WZP.262.30.2018.MG

Zmieniony Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w wersji edytowalnej Data: 2018-09-04, rozmiar: 164 KB Informacja o zmianie w Formularzu ofertowym Data: 2018-09-04, rozmiar: 274 KB Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w wersji edytowalnej Data: 2018-08-31, rozmiar: 164 KB Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-08-31, rozmiar: 620 KB

29 sierpnia 2018

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji architektonicznej dla budynku MEN – postępowanie nr DE-WZP.262.33.2018.JJ

Odpowiedzi na pytania Data: 2018-09-04, rozmiar: 148 KB Odpowiedzi na pytania Data: 2018-08-30, rozmiar: 178 KB 2f do wzoru umowy – III PIĘTRO – zadania (remonty) zrealizowane Data: 2018-08-29, rozmiar: 696 KB 2e do wzoru umowy – II PIĘTRO – zadania (remonty) zrealizowane Data: 2018-08-29, rozmiar: 671 KB 2d do wzoru umowy – I PIĘTRO […]

24 sierpnia 2018

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dwóch zadań – postępowanie nr DE-WZP.262.28.2018.MG

Odpowiedzi na pytania nr 2 Data: 2018-08-29, rozmiar: 275 KB Odpowiedzi na pytania + zmiana terminu składania ofert Data: 2018-08-27, rozmiar: 276 KB Załącznik nr 2a i 2b do Zapytania ofertowego – Wzór umowy Data: 2018-08-27, rozmiar: 6 MB Załącznik nr 2c do umowy (zadanie nr 2) – Lokalizacja windy (II) Data: 2018-08-24, rozmiar: 32 […]

9 sierpnia 2018

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji architektonicznej dla budynku MEN – postępowanie nr DE-WZP.262.27.2018.JJ

Odpowiedzi na pytania Data: 2018-08-16, rozmiar: 256 KB Odpowiedzi na pytania Data: 2018-08-14, rozmiar: 253 KB 2f do Umowy – III PIĘTRO – zadania (remonty) zrealizowane Data: 2018-08-09, rozmiar: 696 KB 2e do Umowy – II PIĘTRO – zadania (remonty) zrealizowane Data: 2018-08-09, rozmiar: 671 KB 2d do Umowy – I PIĘTRO – zadania (remonty) […]

9 sierpnia 2018

Wynajęcie sali konferencyjnej wraz z zapewnieniem noclegów i wyżywieniem na potrzeby organizacji szkolenia dotyczącego nowego Systemu Informacji Oświatowej SIO w dniach 25.09.2018 r. – 26.09.2018 r. – postępowanie nr DE-WZP.262.26.2018.MG

Odpowiedzi na pytania Data: 2018-08-16, rozmiar: 285 KB Załączniki w wersji do edycji Data: 2018-08-09, rozmiar: 175 KB Zapytanie ofertowe Data: 2018-08-09, rozmiar: 914 KB

27 lipca 2018

Ekspertyzy i doradztwo specjalistyczne – usługa doradcza dla Instytucji Pośredniczącej MEN w zakresie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – postępowanie nr DE-WZP.262.24.2018.JJ

Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-07-27, rozmiar: 248 KB Zapytanie ofertowe Data: 2018-07-27, rozmiar: 1 020 KB

6 lipca 2018

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów i prezentacji multimedialnych – postępowanie nr DE-WZP.262.23.2018.MG

Odpowiedź na pytanie nr 2 Data: 2018-07-11, rozmiar: 215 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 Data: 2018-07-11, rozmiar: 216 KB Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego w wersji edytowalnej Data: 2018-07-06, rozmiar: 263 KB Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami Data: 2018-07-06, rozmiar: 556 KB

3 lipca 2018

Dostawa i montaż klimatyzacji – postępowanie nr DE-WZP.262.22.2018.MG

Odpowiedź na pytanie 2 Data: 2018-07-05, rozmiar: 274 KB Odpowiedź na pytanie Data: 2018-07-05, rozmiar: 277 KB Załącznik nr 4 – Formularz cenowy – po zmianie z dn. 04.07.2018 r. Data: 2018-07-04, rozmiar: 138 KB Zmiana Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego Data: 2018-07-04, rozmiar: 392 KB Załączniki do Zapytania ofertowego w wersji do edycji […]

25 czerwca 2018

Usługa szkoleniowa dla pracowników MEN w zakresie kontroli w administracji rządowej – „Niezbędnik kontrolera – przygotowanie kontroli” – postępowanie nr DE-WZP.262.21.2018.BR

Załączniki do Zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2018-06-25, rozmiar: 25 KB Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-06-25, rozmiar: 848 KB

11 czerwca 2018

Konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. Szucha 25

Załaczniki wersja edytowalna do regulaminu konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia kiosku w budynku Minis Data: 2018-06-11, rozmiar: 82 KB Regulamin konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia kiosku w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej Data: 2018-06-11, rozmiar: 183 KB

30 maja 2018

Szkolenie dla pracowników MEN w zakresie kontroli w administracji rządowej – „Niezbędnik kontrolera – przygotowanie kontroli” – DE-WZP.262.20.2018.JC

Załącznik do Zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2018-05-30, rozmiar: 258 KB Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-05-30, rozmiar: 1 MB

17 maja 2018

Wykonanie i dostawa Medali Komisji Edukacji Narodowej, pudełek na medale oraz oprawek na legitymacje w ilości 4800 sztuk – postępowanie nr DE-WZP.262.17.2018.JC

Odpowiedź na pytanie nr 1 Data: 2018-05-21, rozmiar: 235 KB Załącznik do Zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2018-05-17, rozmiar: 25 KB Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-05-17, rozmiar: 895 KB

10 maja 2018

Opracowanie merytoryczne broszur, ulotek, plakatów na temat działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 i 2.15 oraz konkursów realizowanych przez IP MEN oraz poradnika na temat zasad wyboru projektów – postępowanie nr DE-WZP.262.16.2018.JJ

Odpowiedź na pytanie + zmiana dot. wzoru umowy Data: 2018-05-17, rozmiar: 115 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-05-10, rozmiar: 172 KB Zapytanie ofertowe Data: 2018-05-10, rozmiar: 182 KB

12 kwietnia 2018

Opracowanie merytoryczne broszur, ulotek, plakatów na temat działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 i 2.15 oraz konkursów realizowanych przez IP MEN oraz poradników na temat zasad wyboru projektów i rozliczania projektów – postępowanie nr DE-WZP.262.12.2018.JJ

Informacja o zmianie terminu składania ofert Data: 2018-04-19, rozmiar: 61 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-04-12, rozmiar: 189 KB Zapytanie ofertowe Data: 2018-04-12, rozmiar: 190 KB

Idź do góry