Zamówienia do których nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych

17 sierpnia 2017

Rozbudowa systemów bezpieczeństwa we wskazanych pomieszczeniach na poziomie -1 i -2 w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.37.2017.RB

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór formularza oferty – wersja edytowalna Data: 2017-08-17, rozmiar: 163 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-08-17, rozmiar: 266 KB

17 lipca 2017

Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w zakresie zarządzania projektami metodyką PRINCE2 Foundation – postępowanie nr DE-WZP.262.33.2017.JC

Odpowiedzi na pytania nr 1-8 do treści Zapytania ofertowego Data: 2017-07-21, rozmiar: 274 KB Załączniki do Zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2017-07-17, rozmiar: 140 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-07-17, rozmiar: 444 KB

20 czerwca 2017

Zakup i dostawa licencji oprogramowania antywirusowego – postępowanie nr DE-WZP.262.30.2017.RB

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania 3 i 4 – Certyfikat SYMANTEC Data: 2017-06-23, rozmiar: 133 KB Odpowiedź na pytanie nr 3 i 4 Data: 2017-06-23, rozmiar: 190 KB Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania nr 1-2 – Wzór umowy – zmiana 22.06.2017 Data: 2017-06-22, rozmiar: 650 KB Odpowiedź na pytania nr 1-2 […]

1 czerwca 2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem postępowań prowadzonych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer postępowania DE-WZP.262.29.2017.PG

korekta zapytania Data: 2017-06-07, rozmiar: 138 KB Załączniki edytowalne Data: 2017-06-01, rozmiar: 37 KB Zapytanie ofertowe 01_06_17 Data: 2017-06-01, rozmiar: 537 KB

11 maja 2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem postępowań prowadzonych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer postępowania DE-WZP.262.23.2017.PG

odpowiedź na pytania 2 Data: 2017-05-16, rozmiar: 237 KB Odpowiedź na pytanie Data: 2017-05-12, rozmiar: 179 KB Załączniki edytowalne Data: 2017-05-11, rozmiar: 37 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-05-11, rozmiar: 709 KB

28 kwietnia 2017

Wykonanie dwóch zestawień standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze oświaty – zapytanie ofertowe nr DE-WZP.262.21.2017.KD

Zapytanie ofertowe Data: 2017-04-28, rozmiar: 304 KB Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Data: 2017-04-28, rozmiar: 2 MB Załącznik nr 1 do Zapytania ofetowego Data: 2017-04-28, rozmiar: 551 KB Załącznik nr 1 do Zapytania ofetowego (wersja edytowalna) Data: 2017-04-28, rozmiar: 140 KB

28 kwietnia 2017

Dostawy i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na III piętrze budynku MEN – postępowanie nr DE-WZP.262.22.2017.BR

Zapytanie ofertowe Data: 2017-04-28, rozmiar: 208 KB Zał. nr 3 do zapytania – wzór umowy Data: 2017-04-28, rozmiar: 226 KB Zał. nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy (edytowalny) Data: 2017-04-28, rozmiar: 170 KB Zał. nr 2 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zakupu Data: 2017-04-28, rozmiar: 68 KB

13 kwietnia 2017

Wykonanie i dostawa Medali Komisji Edukacji Narodowej, pudełek na medale oraz oprawek na legitymacje – postępowanie nr DE-WZP.262.18.2017.KK

odpowiedzi na pytania Data: 2017-04-18, rozmiar: 194 KB Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy Data: 2017-04-13, rozmiar: 16 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-04-13, rozmiar: 664 KB

12 kwietnia 2017

Świadczenie usług ogrodniczych wraz z konserwacją fontanny – postępowanie nr DE-WZP.262.16.2017.BR

Zapytanie ofertowe Data: 2017-04-12, rozmiar: 209 KB Oświadczenie w zakresie realizacji aspektów społecznych Data: 2017-04-12, rozmiar: 20 KB Opis przedmiotu zamówienia oraz Istotne postanowienia umowy Data: 2017-04-12, rozmiar: 753 KB Formularz ofertowy Data: 2017-04-12, rozmiar: 181 KB

31 marca 2017

Wykonanie dwóch przeglądów systemu ochrony przeciwpożarowej budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przeprowadzenie dwóch przeglądów gaśnic, hydrantów i pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego znajdujących się w przedmiotowym budynku – postępowanie nr DE-WZP.262.14.2017.BR

Odpowiedzi na pytania – 6.04.2017 Data: 2017-04-06, rozmiar: 138 KB Odpowiedzi na pytania – 5.04.2017 Data: 2017-04-05, rozmiar: 401 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-03-31, rozmiar: 202 KB Opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy Data: 2017-03-31, rozmiar: 170 KB Formularz ofertowy Data: 2017-03-31, rozmiar: 174 KB

22 lutego 2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie ośmiu zestawień standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze oświaty – nr DE-WZP.262.10.2017.MG

Formularz ofertowy – wersja edytowalna – po zmianach Data: 2017-02-24, rozmiar: 146 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 Data: 2017-02-24, rozmiar: 246 KB Formularz ofertowy – wersja edytowalna Data: 2017-02-22, rozmiar: 146 KB Załącznik nr 10 Wzor Zestawienia Data: 2017-02-22, rozmiar: 199 KB Załącznik nr 9 Zalecenia IZ PO WER Data: 2017-02-22, rozmiar: 396 KB […]

Idź do góry