Zamówienia do których nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych

9 października 2017

Wykonanie okresowego przeglądu i badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, a także sprawdzenie ciągłości i pomiary połączeń wyrównawczych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej, postępowanie nr DE-WZP.262.45.2017.JJ

Zapytanie ofertowe Data: 2017-10-09, rozmiar: 443 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2017-10-09, rozmiar: 162 KB

29 września 2017

Rozbudowa systemów bezpieczeństwa we wskazanych pomieszczeniach w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.42.2017.RB Zapytanie ofertowe

Załączniki Nr 1 i 4 do zapytania ofertowego – wersja edytowalna Data: 2017-09-29, rozmiar: 166 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-09-29, rozmiar: 649 KB

1 września 2017

Usługa przechowywania i obsługa dokumentacji będącej częścią zasobu Archiwum Zakładowego Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.41.2017.RB

Odpowiedź na pytanie nr 1-15 do zapytania ofertowego Data: 2017-09-12, rozmiar: 361 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-09-01, rozmiar: 572 KB Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – w wersji edytowalnej Data: 2017-09-01, rozmiar: 126 KB

17 sierpnia 2017

Rozbudowa systemów bezpieczeństwa we wskazanych pomieszczeniach na poziomie -1 i -2 w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.37.2017.RB

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór formularza oferty – wersja edytowalna Data: 2017-08-17, rozmiar: 163 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-08-17, rozmiar: 266 KB

17 lipca 2017

Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w zakresie zarządzania projektami metodyką PRINCE2 Foundation – postępowanie nr DE-WZP.262.33.2017.JC

Odpowiedzi na pytania nr 1-8 do treści Zapytania ofertowego Data: 2017-07-21, rozmiar: 274 KB Załączniki do Zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2017-07-17, rozmiar: 140 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-07-17, rozmiar: 444 KB

20 czerwca 2017

Zakup i dostawa licencji oprogramowania antywirusowego – postępowanie nr DE-WZP.262.30.2017.RB

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania 3 i 4 – Certyfikat SYMANTEC Data: 2017-06-23, rozmiar: 133 KB Odpowiedź na pytanie nr 3 i 4 Data: 2017-06-23, rozmiar: 190 KB Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania nr 1-2 – Wzór umowy – zmiana 22.06.2017 Data: 2017-06-22, rozmiar: 650 KB Odpowiedź na pytania nr 1-2 […]

1 czerwca 2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem postępowań prowadzonych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer postępowania DE-WZP.262.29.2017.PG

korekta zapytania Data: 2017-06-07, rozmiar: 138 KB Załączniki edytowalne Data: 2017-06-01, rozmiar: 37 KB Zapytanie ofertowe 01_06_17 Data: 2017-06-01, rozmiar: 537 KB

11 maja 2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem postępowań prowadzonych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer postępowania DE-WZP.262.23.2017.PG

odpowiedź na pytania 2 Data: 2017-05-16, rozmiar: 237 KB Odpowiedź na pytanie Data: 2017-05-12, rozmiar: 179 KB Załączniki edytowalne Data: 2017-05-11, rozmiar: 37 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-05-11, rozmiar: 709 KB

28 kwietnia 2017

Wykonanie dwóch zestawień standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze oświaty – zapytanie ofertowe nr DE-WZP.262.21.2017.KD

Zapytanie ofertowe Data: 2017-04-28, rozmiar: 304 KB Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Data: 2017-04-28, rozmiar: 2 MB Załącznik nr 1 do Zapytania ofetowego Data: 2017-04-28, rozmiar: 551 KB Załącznik nr 1 do Zapytania ofetowego (wersja edytowalna) Data: 2017-04-28, rozmiar: 140 KB

28 kwietnia 2017

Dostawy i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na III piętrze budynku MEN – postępowanie nr DE-WZP.262.22.2017.BR

Zapytanie ofertowe Data: 2017-04-28, rozmiar: 208 KB Zał. nr 3 do zapytania – wzór umowy Data: 2017-04-28, rozmiar: 226 KB Zał. nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy (edytowalny) Data: 2017-04-28, rozmiar: 170 KB Zał. nr 2 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zakupu Data: 2017-04-28, rozmiar: 68 KB

Idź do góry