Zamówienia do których nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych

3 lutego 2017

Usługa tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – zapytanie ofertowe nr DE-WZP.262.8.2017.MG

Odpowiedź na pytanie nr 2 do Zapytania ofertowego Data: 2017-02-09, rozmiar: 291 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 do zapytania ofertowego Data: 2017-02-07, rozmiar: 172 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersdja do edycji Data: 2017-02-03, rozmiar: 274 KB Informacja o zmianie terminu składania ofert Data: 2017-02-03, rozmiar: 103 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-02-03, […]

31 stycznia 2017

Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej remontu części głównego holu wejściowego wraz z przyległymi pomieszczeniami – postępowanie nr DE-WZP.262.5.2017.BR

Unieważnienie postępowania Data: 2017-01-31, rozmiar: 155 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-01-31, rozmiar: 382 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Data: 2017-01-31, rozmiar: 225 KB Załącznik nr 2 projekt umowy Data: 2017-01-31, rozmiar: 881 KB

20 stycznia 2017

Zakup – usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia dla 36 osób (pracownicy IP MEN) z zakresu „Zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020” – zapytanie ofertowe nr DE-WZP.262.4.2017.MG

Odpowiedź na pytania 1-5 do zapytania ofertowego Data: 2017-01-24, rozmiar: 293 KB Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – oświadczenie – wersja edytowalna Data: 2017-01-20, rozmiar: 76 KB Załącznik nr 3- Formularz ofertowy – wersja edytowalna Data: 2017-01-20, rozmiar: 82 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-01-20, rozmiar: 579 KB

2 stycznia 2017

Świadczenie usługi przenoszenia mebli (w tym ich demontaż i późniejszy montaż), urządzeń oraz sprzętów w obiektach użytkowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (szacowana liczba roboczo-godzin: 3700) oraz usługi transportowe pomiędzy wskazanymi lokalizacjami położonymi na terenie administracyjnym Miasta Stołecznego Warszawy – postępowanie nr DE-WZP.262.1.2017.MG

Odpowiedzi na pytania z dn. 04.01.2017 r. Data: 2017-01-04, rozmiar: 134 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersja do edycji Data: 2017-01-02, rozmiar: 523 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-01-02, rozmiar: 834 KB

23 grudnia 2016

Zakup i dostawa 4 licencji oprogramowania Vmware vSphere 6 Standard for 1 processor (kod: VS6-STD-C) oraz 4 licencji oprogramowania Basic Support/Subscription Vmware vSphere 6 standard for 1 processor for 3 year (kod: VS6-STD-3G-SSS-C) wraz z 3-letnim wsparciem technicznym na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.14.50.2016.MG

Odpowiedź na pytanie z dnia 27.12.2016 r. Data: 2016-12-28, rozmiar: 181 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersja do edycji Data: 2016-12-23, rozmiar: 520 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-12-23, rozmiar: 572 KB

19 grudnia 2016

Zakup dostawy akcesoriów komputerowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.14.45.2016.MG

Odpowiedź na pytanie z dnia 21.12.2016 r. Data: 2016-12-21, rozmiar: 177 KB Zał. nr 1 do Formularza ofertowego – wersja do edycji Data: 2016-12-19, rozmiar: 17 KB Załacznik nr 2 Formularz ofertowy – wersja do edycji Data: 2016-12-19, rozmiar: 510 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-12-19, rozmiar: 269 KB

18 listopada 2016

Dostawa na rzecz Zamawiającego, podłączenie i konfiguracja 6 sztuk przełączników sieciowych wraz z oprogramowaniem i licencjami upoważniającymi do korzystania z nich na terenie RP – postępowanie nr DE-WZP.261.14.36.2016.BR

Zalacznik nr 1 – Formularz ofertowy Data: 2016-11-18, rozmiar: 26 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-11-18, rozmiar: 401 KB

16 listopada 2016

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.14.31.2016.RB

Odpowiedź na pytanie 5 ze zmianą zapytania ofertowego – 22.11.2016 Data: 2016-11-22, rozmiar: 279 KB Odpowiedź na pytania 1-4 – 21.11.2016 r. Data: 2016-11-21, rozmiar: 294 KB Załączniki nr 1 i 2 – wersja edytowalna Data: 2016-11-16, rozmiar: 186 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-11-16, rozmiar: 2 MB

4 listopada 2016

Zakup organizacji i przeprowadzenia dwóch dwudniowych szkoleń dla beneficjentów PO WER z sektora edukacji w zakresie Prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności oraz kwalifikowalności wydatków i przygotowania wniosków o płatność – postępowanie nr DE-WZP.261.14.24.2016.MG

Załacznik nr 1 do Formularza ofertowego – Oświadczenie w zakresie realizacji aspektów społecznych – po zmianie Data: 2016-11-15, rozmiar: 76 KB Odpowiedź na pytanie z dnia 14.11.2016 r. oraz zmiana Załacznika nr 1 do Formularza ofertowego (Oświadczenie w zakresie realizacji aspektów społecznych) Data: 2016-11-15, rozmiar: 191 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – po zmianie […]

2 listopada 2016

Dostawa prasy papierowej na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.14.25.2016.BR

odpowiedzi-na-pytania-10.11.2016 Data: 2016-11-10, rozmiar: 135 KB zalacznik-nr-2-do-formularza-ofertowego-formularz-cenowy-po-zmianiach-8-i-10-XI Data: 2016-11-10, rozmiar: 57 KB odpowiedzi-na-pytania-8-11-2016 Data: 2016-11-08, rozmiar: 135 KB zapytanie-ofertowe Data: 2016-11-02, rozmiar: 860 KB zalacznik-nr-3-do-zapytania-ofertowego-istotne-postanowienia-umowy Data: 2016-11-02, rozmiar: 477 KB zalacznik-nr-1-do-zapytania-formularz-ofertowy Data: 2016-11-02, rozmiar: 61 KB

Idź do góry