Zamówienia do których nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych

30 maja 2018

Szkolenie dla pracowników MEN w zakresie kontroli w administracji rządowej – „Niezbędnik kontrolera – przygotowanie kontroli” – DE-WZP.262.20.2018.JC

Załącznik do Zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2018-05-30, rozmiar: 258 KB Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-05-30, rozmiar: 1 MB

17 maja 2018

Wykonanie i dostawa Medali Komisji Edukacji Narodowej, pudełek na medale oraz oprawek na legitymacje w ilości 4800 sztuk – postępowanie nr DE-WZP.262.17.2018.JC

Odpowiedź na pytanie nr 1 Data: 2018-05-21, rozmiar: 235 KB Załącznik do Zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2018-05-17, rozmiar: 25 KB Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-05-17, rozmiar: 895 KB

10 maja 2018

Opracowanie merytoryczne broszur, ulotek, plakatów na temat działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 i 2.15 oraz konkursów realizowanych przez IP MEN oraz poradnika na temat zasad wyboru projektów – postępowanie nr DE-WZP.262.16.2018.JJ

Odpowiedź na pytanie + zmiana dot. wzoru umowy Data: 2018-05-17, rozmiar: 115 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-05-10, rozmiar: 172 KB Zapytanie ofertowe Data: 2018-05-10, rozmiar: 182 KB

12 kwietnia 2018

Opracowanie merytoryczne broszur, ulotek, plakatów na temat działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 i 2.15 oraz konkursów realizowanych przez IP MEN oraz poradników na temat zasad wyboru projektów i rozliczania projektów – postępowanie nr DE-WZP.262.12.2018.JJ

Informacja o zmianie terminu składania ofert Data: 2018-04-19, rozmiar: 61 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-04-12, rozmiar: 189 KB Zapytanie ofertowe Data: 2018-04-12, rozmiar: 190 KB

2 marca 2018

Świadczenie usług certyfikacyjnych – postępowanie nr DE-WZP.262.7.2018.JC

Odpowiedź na pytanie nr 7 Data: 2018-03-14, rozmiar: 432 KB Informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 15.03.2018 Data: 2018-03-12, rozmiar: 189 KB Odpowiedzi na pytania nr 4-6 oraz informacja o zmianie treści Zapytania ofertowego Data: 2018-03-12, rozmiar: 800 KB Informacja o zmianie terminu składania ofert Data: 2018-03-08, rozmiar: 188 KB Odpowiedzi na pytania […]

6 lutego 2018

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących – postępowanie nr DE-WZP.262.5.2018.JJ

Odpowiedź na pytanie nr 01 Data: 2018-02-13, rozmiar: 227 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-02-06, rozmiar: 158 KB Formularz cenowy (wersja edytowalna) Data: 2018-02-06, rozmiar: 21 KB Zapytanie ofertowe Data: 2018-02-06, rozmiar: 747 KB

19 stycznia 2018

Zakup usług transportowo-przeprowadzkowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.1.2018.JC

odpowiedzi na pytania 24.01.2018 Data: 2018-01-24, rozmiar: 327 KB Załącznik do zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2018-01-19, rozmiar: 137 KB Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-01-19, rozmiar: 3 MB

12 grudnia 2017

Usługi konferencyjne na potrzeby Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN – postępowanie nr DE-WZP.262.55.2017.KD

zmieniony formularz ofertowy w związku z modyfikacją zapytania ofertowego z dnia 14-12-2017 r. (wersja edytowalna) Data: 2017-12-14, rozmiar: 1 MB modyfikacja zapytania ofertowego z dnia 14-12-2017 r. Data: 2017-12-14, rozmiar: 376 KB formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2017-12-12, rozmiar: 1 MB zapytanie ofertowe Data: 2017-12-12, rozmiar: 232 KB

30 listopada 2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych – nr postępowania DE-WZP.262.52.2017.RB

Odpowiedzi na pytania nr 1-8 do zapytania ofertowego Data: 2017-12-06, rozmiar: 396 KB Zapytanie ofertowe – wersja uwzględniająca sprostowanie omyłki pisarskiej z dnia 1 grudnia 2017 r. Data: 2017-12-01, rozmiar: 571 KB Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści zapytania ofertowego Data: 2017-12-01, rozmiar: 201 KB Formularz ofertowy – wersja edytowalna Data: 2017-11-30, rozmiar: 56 KB Zapytanie […]

21 listopada 2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych – nr postępowania DE-WZP.262.51.2017.RB

Odpowiedź na pytanie nr 8 do zapytania ofertowego Data: 2017-11-29, rozmiar: 374 KB Odpowiedzi na pytania nr 1-7 do zapytania ofertowego Data: 2017-11-28, rozmiar: 153 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-11-21, rozmiar: 588 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2017-11-21, rozmiar: 56 KB

31 października 2017

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń zamkniętych w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów i prezentacji multimedialnych dla pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.46.2017.JJ

Odpowiedź na pytanie – pismo nr 2 Data: 2017-11-07, rozmiar: 163 KB Odpowiedź na pytanie Data: 2017-11-02, rozmiar: 176 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2017-10-31, rozmiar: 175 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-10-31, rozmiar: 228 KB

30 października 2017

Dostawa materiałów promocyjnych i brandingowych na potrzeby promowania konkursów organizowanych przez IP MEN – postępowanie nr DE-WZP.262.47.2017.KD,

Załącznik nr 6 do Odpowiedzi na pytania z dnia 03.11.2017 r. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z uwzględnieniem zdjęć poglądowych Data: 2017-11-03, rozmiar: 389 KB Załącznik nr 5 do Odpowiedzi na pytania z dnia 03.11.2017 r. – Znak Unii Europejskiej Data: 2017-11-03, rozmiar: 479 KB Załącznik nr 4 do Odpowiedzi na pytania z dnia […]

Idź do góry