Zamówienia do których nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych

6 lutego 2018

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących – postępowanie nr DE-WZP.262.5.2018.JJ

Odpowiedź na pytanie nr 01 Data: 2018-02-13, rozmiar: 227 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-02-06, rozmiar: 158 KB Formularz cenowy (wersja edytowalna) Data: 2018-02-06, rozmiar: 21 KB Zapytanie ofertowe Data: 2018-02-06, rozmiar: 747 KB

19 stycznia 2018

Zakup usług transportowo-przeprowadzkowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.1.2018.JC

odpowiedzi na pytania 24.01.2018 Data: 2018-01-24, rozmiar: 327 KB Załącznik do zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2018-01-19, rozmiar: 137 KB Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-01-19, rozmiar: 3 MB

12 grudnia 2017

Usługi konferencyjne na potrzeby Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN – postępowanie nr DE-WZP.262.55.2017.KD

zmieniony formularz ofertowy w związku z modyfikacją zapytania ofertowego z dnia 14-12-2017 r. (wersja edytowalna) Data: 2017-12-14, rozmiar: 1 MB modyfikacja zapytania ofertowego z dnia 14-12-2017 r. Data: 2017-12-14, rozmiar: 376 KB formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2017-12-12, rozmiar: 1 MB zapytanie ofertowe Data: 2017-12-12, rozmiar: 232 KB

30 listopada 2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych – nr postępowania DE-WZP.262.52.2017.RB

Odpowiedzi na pytania nr 1-8 do zapytania ofertowego Data: 2017-12-06, rozmiar: 396 KB Zapytanie ofertowe – wersja uwzględniająca sprostowanie omyłki pisarskiej z dnia 1 grudnia 2017 r. Data: 2017-12-01, rozmiar: 571 KB Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści zapytania ofertowego Data: 2017-12-01, rozmiar: 201 KB Formularz ofertowy – wersja edytowalna Data: 2017-11-30, rozmiar: 56 KB Zapytanie […]

21 listopada 2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych – nr postępowania DE-WZP.262.51.2017.RB

Odpowiedź na pytanie nr 8 do zapytania ofertowego Data: 2017-11-29, rozmiar: 374 KB Odpowiedzi na pytania nr 1-7 do zapytania ofertowego Data: 2017-11-28, rozmiar: 153 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-11-21, rozmiar: 588 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2017-11-21, rozmiar: 56 KB

31 października 2017

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń zamkniętych w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów i prezentacji multimedialnych dla pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.46.2017.JJ

Odpowiedź na pytanie – pismo nr 2 Data: 2017-11-07, rozmiar: 163 KB Odpowiedź na pytanie Data: 2017-11-02, rozmiar: 176 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2017-10-31, rozmiar: 175 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-10-31, rozmiar: 228 KB

30 października 2017

Dostawa materiałów promocyjnych i brandingowych na potrzeby promowania konkursów organizowanych przez IP MEN – postępowanie nr DE-WZP.262.47.2017.KD,

Załącznik nr 6 do Odpowiedzi na pytania z dnia 03.11.2017 r. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z uwzględnieniem zdjęć poglądowych Data: 2017-11-03, rozmiar: 389 KB Załącznik nr 5 do Odpowiedzi na pytania z dnia 03.11.2017 r. – Znak Unii Europejskiej Data: 2017-11-03, rozmiar: 479 KB Załącznik nr 4 do Odpowiedzi na pytania z dnia […]

9 października 2017

Wykonanie okresowego przeglądu i badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, a także sprawdzenie ciągłości i pomiary połączeń wyrównawczych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej, postępowanie nr DE-WZP.262.45.2017.JJ

Zapytanie ofertowe Data: 2017-10-09, rozmiar: 443 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2017-10-09, rozmiar: 162 KB

29 września 2017

Rozbudowa systemów bezpieczeństwa we wskazanych pomieszczeniach w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.42.2017.RB Zapytanie ofertowe

Załączniki Nr 1 i 4 do zapytania ofertowego – wersja edytowalna Data: 2017-09-29, rozmiar: 166 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-09-29, rozmiar: 649 KB

1 września 2017

Usługa przechowywania i obsługa dokumentacji będącej częścią zasobu Archiwum Zakładowego Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.41.2017.RB

Odpowiedź na pytanie nr 1-15 do zapytania ofertowego Data: 2017-09-12, rozmiar: 361 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-09-01, rozmiar: 572 KB Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – w wersji edytowalnej Data: 2017-09-01, rozmiar: 126 KB

17 sierpnia 2017

Rozbudowa systemów bezpieczeństwa we wskazanych pomieszczeniach na poziomie -1 i -2 w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.37.2017.RB

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór formularza oferty – wersja edytowalna Data: 2017-08-17, rozmiar: 163 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-08-17, rozmiar: 266 KB

Idź do góry