Zamówienia do których nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych

6 października 2016

Zapytanie ofertowe dot. sporządzenia dwóch zestawień standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze oświaty – postępowanie nr DE-WZP.261.14.16.2016.RB – nowy termin składania ofert 17.10.2016 godzina 10:00

Odpowiedzi na pytanie z 11 października 2016 roku oraz informacja o zmianie terminu składania ofert Data: 2016-10-12, rozmiar: 2 MB Zapytanie ofertowe Data: 2016-10-06, rozmiar: 3 MB Załącznik nr 1 w wersji do edycji Data: 2016-10-06, rozmiar: 18 KB

27 września 2016

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń zamkniętych w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów i prezentacji multimedialnych dla pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.14.10.2016.MG

Odpowiedzi na pytania z dnia 29.09.2016 r. Data: 2016-09-30, rozmiar: 195 KB Odpowiedź na pytanie z dnia 28.09.2016 r. Data: 2016-09-29, rozmiar: 182 KB Odpowiedzi na pytania z 28.09.2016 r. Data: 2016-09-28, rozmiar: 186 KB Załączniki w wersji do edycji Data: 2016-09-27, rozmiar: 28 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-09-27, rozmiar: 339 KB

23 września 2016

Zapytanie ofertowe dot. usługi szkoleniowej w zakresie doskonalenia umiejętności interpersonalnych – postępowanie nr DE-WZP.261.14.12.2016.PG

odpowiedzi-27_09_2016 Data: 2016-09-27, rozmiar: 253 KB Wyjaśnienia – 26.09.2016 Data: 2016-09-26, rozmiar: 191 KB zalaczniki-edytowalne Data: 2016-09-23, rozmiar: 17 KB zapytanie-ofertowe_szkolenia-interpersonalne Data: 2016-09-23, rozmiar: 4 MB

30 sierpnia 2016

Zapytanie ofertowe dot. usługi konserwacji i administrowania centralą telefoniczną typu M 6550IP produkcji MATRA EADS wraz z urządzeniami w niej zainstalowanymi, siecią teleinformatyczną o pojemności 1500 linii wraz z urządzeniami wchodzącymi w jej skład, a także aparatami telefonicznymi analogowymi i cyfrowymi, telefaksami, znajdującymi się w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.14.8.2016.MG

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Data: 2016-08-30, rozmiar: 29 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-08-30, rozmiar: 249 KB

24 sierpnia 2016

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług przenoszenia mebli (w tym ich demontaż i późniejszy montaż), urządzeń oraz sprzętów w obiektach użytkowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz usługi transportowej pomiędzy wskazanymi lokalizacjami położonymi na terenie administracyjnym Miasta Stołecznego Warszawy – postępowanie nr DE-WZP.261.14.6.2016.MG

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersja do edycji Data: 2016-08-24, rozmiar: 171 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-08-24, rozmiar: 434 KB

18 lipca 2016

Postępowanie na usługę wykonania inwentaryzacji określonych składników majątku Zamawiającego – Nr postępowania DE-WZP.261.14.2.2016.BR

Odpowiedzi na pytania z dnia 19.07.2016 Data: 2016-07-19, rozmiar: 773 KB Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Istotne Postanowienia Umowy Data: 2016-07-18, rozmiar: 712 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-07-18, rozmiar: 653 KB Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy Data: 2016-07-18, rozmiar: 16 KB

15 lipca 2016

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r. – postępowanie nr DE-WZP.261.14.3.2016.MG

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.07.2016 r. Data: 2016-07-18, rozmiar: 445 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-07-15, rozmiar: 771 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersja edytowalna Data: 2016-07-15, rozmiar: 31 KB

26 listopada 2015

Wykonanie podstrony dotyczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Przedmiotem zamówienia będzie przygotowanie do wdrożenia podstrony dotyczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zamawiający przekaże projekty graficzne – wzory kolejnych stron oraz schemat podstrony. Oferty prosimy przesyłać do 3 grudnia 2015 r. (czwartek) na adres: magdalena.marchlewska@men.gov.pl Wzór umowy Data: 2015-11-26, rozmiar: 249 KB Schemat podstrony PO WER – Str. główna Data: 2015-11-26, rozmiar: 176 KB […]

13 listopada 2015

Zapytanie ofertowe – audyt Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL za rok 2014

Szanowni Państwo, jesteśmy zainteresowani zleceniem usługi polegającej na wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego planu działania pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2014 przez Instytucję Pośredniczącą MEN oraz Instytucję Pośredniczącą II stopnia  w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Czynności audytowe należy przeprowadzić do 15 grudnia br. a następnie przygotować raport z audytu w […]

20 maja 2015

Zapytanie ofertowe ws. usługi opracowania projektu graficznego podstrony dotyczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej MEN

Zapytanie ofertowe Wzór umowy Zał. nr 1 – kosztorys Schemat podstrony

21 czerwca 2011

Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usługi polegającej na wykonywaniu zadań redaktora strony internetowej www.polska-szkola.pl projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą” realizowanego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

opis usługi formularz szacowania kosztów usługi

21 czerwca 2011

Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usługi polegającej na wykonywaniu zadań asystenta redaktora internetowego podręcznika „Włącz Polskę” projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”, realizowanego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

opis usługi formularz szacowania kosztów usługi

21 czerwca 2011

Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usługi polegającej na wykonywaniu zadań asystenta menadżera projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”, realizowanego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

opis usługi formularz szacowania kosztów usługi

21 czerwca 2011

Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usługi polegającej na wykonywaniu zadań asystenta eksperta wiodącego projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”, realizowanego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

opis usługi formularz szacowania kosztów usługi

19 maja 2011

Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usług szkoleniowych w ramach projektu współfinansowanego z EFS pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą II” (Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

rozeznanie cenowe formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe na potrzeby oszacowania wartości zadania

Idź do góry