Zamówienia do których nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych

12 kwietnia 2017

Świadczenie usług ogrodniczych wraz z konserwacją fontanny – postępowanie nr DE-WZP.262.16.2017.BR

Zapytanie ofertowe Data: 2017-04-12, rozmiar: 209 KB Oświadczenie w zakresie realizacji aspektów społecznych Data: 2017-04-12, rozmiar: 20 KB Opis przedmiotu zamówienia oraz Istotne postanowienia umowy Data: 2017-04-12, rozmiar: 753 KB Formularz ofertowy Data: 2017-04-12, rozmiar: 181 KB

31 marca 2017

Wykonanie dwóch przeglądów systemu ochrony przeciwpożarowej budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przeprowadzenie dwóch przeglądów gaśnic, hydrantów i pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego znajdujących się w przedmiotowym budynku – postępowanie nr DE-WZP.262.14.2017.BR

Odpowiedzi na pytania – 6.04.2017 Data: 2017-04-06, rozmiar: 138 KB Odpowiedzi na pytania – 5.04.2017 Data: 2017-04-05, rozmiar: 401 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-03-31, rozmiar: 202 KB Opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy Data: 2017-03-31, rozmiar: 170 KB Formularz ofertowy Data: 2017-03-31, rozmiar: 174 KB

22 lutego 2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie ośmiu zestawień standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze oświaty – nr DE-WZP.262.10.2017.MG

Formularz ofertowy – wersja edytowalna – po zmianach Data: 2017-02-24, rozmiar: 146 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 Data: 2017-02-24, rozmiar: 246 KB Formularz ofertowy – wersja edytowalna Data: 2017-02-22, rozmiar: 146 KB Załącznik nr 10 Wzor Zestawienia Data: 2017-02-22, rozmiar: 199 KB Załącznik nr 9 Zalecenia IZ PO WER Data: 2017-02-22, rozmiar: 396 KB […]

3 lutego 2017

Usługa tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – zapytanie ofertowe nr DE-WZP.262.8.2017.MG

Odpowiedź na pytanie nr 2 do Zapytania ofertowego Data: 2017-02-09, rozmiar: 291 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 do zapytania ofertowego Data: 2017-02-07, rozmiar: 172 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersdja do edycji Data: 2017-02-03, rozmiar: 274 KB Informacja o zmianie terminu składania ofert Data: 2017-02-03, rozmiar: 103 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-02-03, […]

31 stycznia 2017

Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej remontu części głównego holu wejściowego wraz z przyległymi pomieszczeniami – postępowanie nr DE-WZP.262.5.2017.BR

Unieważnienie postępowania Data: 2017-01-31, rozmiar: 155 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-01-31, rozmiar: 382 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Data: 2017-01-31, rozmiar: 225 KB Załącznik nr 2 projekt umowy Data: 2017-01-31, rozmiar: 881 KB

20 stycznia 2017

Zakup – usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia dla 36 osób (pracownicy IP MEN) z zakresu „Zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020” – zapytanie ofertowe nr DE-WZP.262.4.2017.MG

Odpowiedź na pytania 1-5 do zapytania ofertowego Data: 2017-01-24, rozmiar: 293 KB Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – oświadczenie – wersja edytowalna Data: 2017-01-20, rozmiar: 76 KB Załącznik nr 3- Formularz ofertowy – wersja edytowalna Data: 2017-01-20, rozmiar: 82 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-01-20, rozmiar: 579 KB

2 stycznia 2017

Świadczenie usługi przenoszenia mebli (w tym ich demontaż i późniejszy montaż), urządzeń oraz sprzętów w obiektach użytkowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (szacowana liczba roboczo-godzin: 3700) oraz usługi transportowe pomiędzy wskazanymi lokalizacjami położonymi na terenie administracyjnym Miasta Stołecznego Warszawy – postępowanie nr DE-WZP.262.1.2017.MG

Odpowiedzi na pytania z dn. 04.01.2017 r. Data: 2017-01-04, rozmiar: 134 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersja do edycji Data: 2017-01-02, rozmiar: 523 KB Zapytanie ofertowe Data: 2017-01-02, rozmiar: 834 KB

23 grudnia 2016

Zakup i dostawa 4 licencji oprogramowania Vmware vSphere 6 Standard for 1 processor (kod: VS6-STD-C) oraz 4 licencji oprogramowania Basic Support/Subscription Vmware vSphere 6 standard for 1 processor for 3 year (kod: VS6-STD-3G-SSS-C) wraz z 3-letnim wsparciem technicznym na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.14.50.2016.MG

Odpowiedź na pytanie z dnia 27.12.2016 r. Data: 2016-12-28, rozmiar: 181 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersja do edycji Data: 2016-12-23, rozmiar: 520 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-12-23, rozmiar: 572 KB

19 grudnia 2016

Zakup dostawy akcesoriów komputerowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.14.45.2016.MG

Odpowiedź na pytanie z dnia 21.12.2016 r. Data: 2016-12-21, rozmiar: 177 KB Zał. nr 1 do Formularza ofertowego – wersja do edycji Data: 2016-12-19, rozmiar: 17 KB Załacznik nr 2 Formularz ofertowy – wersja do edycji Data: 2016-12-19, rozmiar: 510 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-12-19, rozmiar: 269 KB

18 listopada 2016

Dostawa na rzecz Zamawiającego, podłączenie i konfiguracja 6 sztuk przełączników sieciowych wraz z oprogramowaniem i licencjami upoważniającymi do korzystania z nich na terenie RP – postępowanie nr DE-WZP.261.14.36.2016.BR

Zalacznik nr 1 – Formularz ofertowy Data: 2016-11-18, rozmiar: 26 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-11-18, rozmiar: 401 KB

16 listopada 2016

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.14.31.2016.RB

Odpowiedź na pytanie 5 ze zmianą zapytania ofertowego – 22.11.2016 Data: 2016-11-22, rozmiar: 279 KB Odpowiedź na pytania 1-4 – 21.11.2016 r. Data: 2016-11-21, rozmiar: 294 KB Załączniki nr 1 i 2 – wersja edytowalna Data: 2016-11-16, rozmiar: 186 KB Zapytanie ofertowe Data: 2016-11-16, rozmiar: 2 MB

Idź do góry