2009-02-17

Dostęp do informacji publicznej

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskają ja Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail. W pozostałych przypadkach prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do Departamentu Informacji i Promocji MEN:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. Szucha 25
00-918 Warszawa
tel.: (0-22) 34-74-457, fax: (0-22) 628-35-04.

lub za pomocą adresu e-mail: informacja@men.gov.pl

Istnieje także możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pomocą centralnej usługi na platformie ePUAP Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni, w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2016-04-22, rozmiar: 32 KB
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2016-04-22, rozmiar: 155 KB
  • Wytworzył: Piotr Potrebka
  • Data wytworzenia: 2009-02-17 12:35:16
  • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
  • Data opublikowania: 2009-02-17 12:35:16
  • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
  • Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-09 09:20:43
Idź do góry