2016-11-18

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania na prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych – konkurs nr DE-WZP.262.1.13.2016

 

ogloszenie-o-konkursie-regulamin-konkursu-zasady-przyznawania-i-rozliczania-dotacji

wzor-karty-oceny-merytorycznej

wzor-oferty

wzor-sprawozdania-npz

wzor-umowy

wyniki oceny formalnej

Zgodnie z Rozdziałem VI Ogłoszenia o konkursie, wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 7 grudnia 2016 r. na stronie https://bip.men.gov.pl w zakładce „Zadania publiczne”.

Wyniki oceny merytorycznej

  • Wytworzył: Bartlomiej Radecki
  • Data wytworzenia: 2016-11-18 17:53:12
  • Wprowadził: Bartlomiej Radecki
  • Data opublikowania: 2016-11-18 17:53:12
  • Ostatni edytor: Bartlomiej Radecki
  • Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-07 11:17:01
Idź do góry