2018-08-02

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego, konkurs nr DE-WZP.263.1.8.2018

  • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
    na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

NPZ.CO3_1.3_1_2018MEN

Minister Edukacji Narodowej

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.:

Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego
i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

link do formularza 

Wzór umowy

wzór sprawozdania (wersja edytowalna)

Szanowni Oferenci w celu prawidłowego przygotowania oferty do Modułu I – Realizacja działań opartych na opracowanym w 2017 r. Szkolnym Systemie Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Myślę pozytywnie”. Modelowy Program Promocji i Profilaktyki dla szkół podstawowych i placówek oświaty, konieczne jest wykorzystanie:

Programu – Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Myślę pozytywnie”. Modelowy Program Promocji i Profilaktyki dla szkół podstawowych i placówek oświaty, który zawiera:

 

Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (nie dotyczy to podmiotów, które uczestniczyły w otwartych konkursach ofert a realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2017).

Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line

Zestawienie szkół, które uczestniczyły w Programie „Szkoła Myślenia Pozytywnego”

Odpowiedzi na pytania 23.08.2018

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

Wyniki oceny merytorycznej po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej

Wyniki oceny merytorycznej po sprostowaniu błędu technicznego

Wyniki oceny merytorycznej po uwzględnieniu złożonych odwołań

 

 

 

  • Wytworzył: Bartlomiej Radecki
  • Data wytworzenia: 2018-08-02 17:31:15
  • Wprowadził: Bartlomiej Radecki
  • Data opublikowania: 2018-08-02 17:31:15
  • Ostatni edytor: Bartlomiej Radecki
  • Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-02 15:16:37
Idź do góry