2018-08-02

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego, konkurs nr DE-WZP.263.1.8.2018

  • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
    na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

NPZ.CO3_1.3_1_2018MEN

Minister Edukacji Narodowej

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.:

Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego
i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

link do konkursu 

Wzór umowy

wzór sprawozdania (wersja edytowalna)

Szanowni Oferenci w celu prawidłowego przygotowania oferty do Modułu I – Realizacja działań opartych na opracowanym w 2017 r. Szkolnym Systemie Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Myślę pozytywnie”. Modelowy Program Promocji i Profilaktyki dla szkół podstawowych i placówek oświaty, konieczne jest wykorzystanie:

Programu – Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Myślę pozytywnie”. Modelowy Program Promocji i Profilaktyki dla szkół podstawowych i placówek oświaty, który zawiera:

 

Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (nie dotyczy to podmiotów, które uczestniczyły w otwartych konkursach ofert a realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2017).

Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line

 

  • Wytworzył: Bartlomiej Radecki
  • Data wytworzenia: 2018-08-02 17:31:15
  • Wprowadził: Bartlomiej Radecki
  • Data opublikowania: 2018-08-02 17:31:15
  • Ostatni edytor: Bartlomiej Radecki
  • Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-02 17:31:15
Idź do góry