2017-07-26

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, konkurs nr DE-WZP-263.1.6.2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

NPZ.CO3_1.3_1_2017MEN

Minister Edukacji Narodowej

 ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.:

 

Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych

w ramach Działania 1, Wspieranie zdrowia psychicznego

Celu Operacyjnego 3, Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji, wzór umowy oraz wzór sprawozdania

wzór sprawozdania (wersja edytowalna)

Link do formularza 

Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz).

Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line

Odpowiedź na pytania 31.07.2017

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

 

 

  • Wytworzył: Bartlomiej Radecki
  • Data wytworzenia: 2017-07-26 10:45:57
  • Wprowadził: Bartlomiej Radecki
  • Data opublikowania: 2017-07-26 10:45:57
  • Ostatni edytor: Bartlomiej Radecki
  • Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-20 11:10:44
Idź do góry