2017-10-10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, konkurs nr DE-WZP-263.1.9.2017 (drugi konkurs z tego zakresu)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

NPZ.CO3_1.3_1_2017MEN

Minister Edukacji Narodowej

 ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.:

 

Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych

w ramach Działania 1, Wspieranie zdrowia psychicznego

Celu Operacyjnego 3, Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

 

Ogłoszenie konkursu wraz z załącznikami (Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji, wzór umowy oraz wzór sprawozdania)

wzór sprawozdania (wersja edytowalna)

Link do formularza 

Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz).

Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

 

  • Wytworzył: Bartlomiej Radecki
  • Data wytworzenia: 2017-10-10 15:32:19
  • Wprowadził: Katarzyna Dudzińska
  • Data opublikowania: 2017-10-10 15:32:19
  • Ostatni edytor: Katarzyna Dudzińska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-02 13:47:39
Idź do góry