2019-04-08

Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych, konkurs nr NR DE-WZP.263.1.3.2019

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Link do formularza

Uwaga!  to jest nowy formularz działający od 26 marca 2019 r. W formularzu tym aktywne są tylko konta oferentów zarejestrowanych po  26 marca 2019 r. Oferenci, którzy zarejestrowali się przed tą datą w innych formularzach, muszą założyć nowe konta (nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami).

Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line 

Klauzula informacyjna RODO

Wyniki oceny formalnej

Komunikat o zmianie terminu dokonania wyboru ofert oraz ogłoszenia wyników konkursu

Wyniki oceny merytorycznej

 

 

 

  • Wytworzył: Bartlomiej Radecki
  • Data wytworzenia: 2019-04-08 15:20:05
  • Wprowadził: Bartlomiej Radecki
  • Data opublikowania: 2019-04-08 15:20:05
  • Ostatni edytor: Bartlomiej Radecki
  • Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-31 15:20:49
Idź do góry