2018-08-06

Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego (konkurs powtórzony), konkurs nr DE-WZP.263.1.10.2018

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Link do formularza

Uwaga!   W formularzu aktywne są tylko konta oferentów zarejestrowanych po  22 maja 2017 r.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

 

 

  • Wytworzył: Bartlomiej Radecki
  • Data wytworzenia: 2018-08-06 13:52:02
  • Wprowadził: Bartlomiej Radecki
  • Data opublikowania: 2018-08-06 13:52:02
  • Ostatni edytor: Bartlomiej Radecki
  • Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-27 14:58:55
Idź do góry