2018-06-08

Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego, konkurs nr DE-WZP.263.1.6.2018

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Link do formularza

Uwaga!   W formularzu aktywne są tylko konta oferentów zarejestrowanych po  22 maja 2017 r.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line

Odpowiedzi na pytania

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

Unieważnienie konkursu

  • Wytworzył: Katarzyna Kossakowska
  • Data wytworzenia: 2018-06-08 11:48:33
  • Wprowadził: Bartlomiej Radecki
  • Data opublikowania: 2018-06-08 11:48:33
  • Ostatni edytor: Bartlomiej Radecki
  • Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-25 11:21:07
Idź do góry