2018-10-30

Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce w latach 2019-2020, Konkurs Nr DE-WZP.263.1.11.2018

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia

Oświadczenie o posiadania niezbędnego doświadczenia

Klauzula informacyjna RODO

Link do formularza 

Uwaga! W formularzu aktywne są tylko konta oferentów zarejestrowanych w  formularzu:  https://konkursrodzinapolonijna.men.gov.pl. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz).

Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów dotacyjnych – szczegóły tutaj.

Odpowiedzi na pytania 26.11.2018

Odpowiedzi na pytania 5.12.2018

Odpowiedzi na pytania 13.12.2018

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

  • Wytworzył: Bartlomiej Radecki
  • Data wytworzenia: 2018-10-30 15:15:09
  • Wprowadził: Bartlomiej Radecki
  • Data opublikowania: 2018-10-30 15:15:09
  • Ostatni edytor: Bartlomiej Radecki
  • Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-04 06:49:28
Idź do góry