2018-06-18

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 9 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym.

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 9 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych  z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym  lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy – w zakresie  turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym  przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

  • Wytworzył: aszwed
  • Data wytworzenia: 2018-06-18 09:52:38
  • Wprowadził: aszwed
  • Data opublikowania: 2018-06-18 09:52:38
  • Ostatni edytor: aszwed
  • Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-18 09:52:46
Idź do góry