2016-08-23

Organizacja i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w celu doskonalenia kompetencji wychowawczych – konkurs nr DE-WZP.261.1.11.2016

Ogłoszenie, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Link do formularza

Instrukcja posługiwania się formularzem on-line

Odpowiedzi na pytania – 02.09.2016

Odpowiedź na pytanie z 6.09.2016 r. – UWAGA – ZMIANA OGŁOSZENIA I REGULAMINU KONKURSU

Odpowiedź na pytanie – 09.09.2016 r.

Odpowiedzi na pytania – 20.09.2016 r.

Odpowiedź na pytanie – 26.09.2016 r.

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

Dot wyników oceny merytorycznej

 

  • Wytworzył: Katarzyna Dudzińska
  • Data wytworzenia: 2016-08-23 15:45:10
  • Wprowadził: Katarzyna Dudzińska
  • Data opublikowania: 2016-08-23 15:45:10
  • Ostatni edytor: Katarzyna Dudzińska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-20 15:05:49
Idź do góry