2016-08-29

Prowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce – konkurs nr DE-WZP.262.1.12.2016

Ogłoszenie, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Link do formularza

Instrukcja posługiwania się formularzem

Odpowiedź na pytania 1-3 – 2016-09-13

Odpowiedz na pytania 4-6 – 2016-09-14

Odpowiedź na pytanie 7 – 2016-09-15

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

  • Wytworzył: Katarzyna Dudzińska
  • Data wytworzenia: 2016-08-29 09:30:04
  • Wprowadził: Katarzyna Dudzińska
  • Data opublikowania: 2016-08-29 09:30:04
  • Ostatni edytor: Katarzyna Dudzińska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-06 18:35:44
Idź do góry