2018-04-05

Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce, konkurs nr DE-WZP.263.1.3.2018

Ogłoszenie o konkursie, Regulamin Konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia

link do formularza 

Uwaga! W formularzu aktywne są tylko konta oferentów zarejestrowanych w  formularzu:  https://konkursrodzinapolonijna.men.gov.pl. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz).

Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line

Odpowiedzi na pytania 11.04.2018

Odpowiedzi na pytania 19.04.2018

 

  • Wytworzył: Bartlomiej Radecki
  • Data wytworzenia: 2018-04-05 14:02:13
  • Wprowadził: Bartlomiej Radecki
  • Data opublikowania: 2018-04-05 14:02:13
  • Ostatni edytor: Bartlomiej Radecki
  • Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-19 14:16:13
Idź do góry