2016-08-11

Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych, Konkurs nr DE-WZP-262.1.10.2016

Ogłoszenie, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Formularz on-line

Instrukcja posługiwania się formularzem on-line

Odpowiedzi na pytania – 30.08.2016

Odpowiedzi na pytania – 31.08.2016

wyniki oceny formalnej

wyniki oceny merytorycznej

 

  • Wytworzył: Bartlomiej Radecki
  • Data wytworzenia: 2016-08-11 16:50:44
  • Wprowadził: Katarzyna Kossakowska
  • Data opublikowania: 2016-08-11 16:50:44
  • Ostatni edytor: Katarzyna Kossakowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-23 15:42:53
Idź do góry