2017-03-31

Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej – konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003), i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej

Zadanie konkursowe dotyczy: Celu Operacyjnego 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa; Zadania nr 2.4. Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach
o zwiększonym ryzyku..(..) Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia, pod linkiem:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/profilaktyka-problemow-zdrowia-psychicznego-i-poprawa-dobrostanu-psychicznego-spoleczenstwa/2-4-wspieranie-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-zakresie-interwencji-kryzysowej/

 

  • Wytworzył: Karolina Rzadkowska
  • Data wytworzenia: 2017-03-31 15:54:42
  • Wprowadził: Karolina Rzadkowska
  • Data opublikowania: 2017-03-31 15:54:42
  • Ostatni edytor: Karolina Rzadkowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-31 15:54:42
Idź do góry