2018-05-08

Analiza pogłębiona dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków o płatność projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – postępowanie nr DE-WZP.261.6.2018.JC

Ogłoszenie o zamówieniu
Data: 2018-05-08, rozmiar: 109 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2018-05-08, rozmiar: 1 MB
Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna)
Data: 2018-05-08, rozmiar: 172 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2018-05-21, rozmiar: 412 KB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Data: 2018-06-20, rozmiar: 241 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data: 2018-07-02, rozmiar: 43 KB
  • Wytworzył: Jaroslaw Cieslakiewicz
  • Data wytworzenia: 2018-05-08 17:16:16
  • Wprowadził: Jaroslaw Cieslakiewicz
  • Data opublikowania: 2018-05-08 17:16:16
  • Ostatni edytor: Jaroslaw Cieslakiewicz
  • Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-02 14:54:05
Idź do góry