2018-06-26

Badanie ewaluacyjne „Ocena efektów działań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanych w ramach Priorytetów Inwestycyjnych 10i, 10iii oraz 10iv – przegląd śródokresowy – postępowanie nr DE-WZP.261.9.2018.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu
Data: 2018-06-26, rozmiar: 283 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Data: 2018-06-26, rozmiar: 595 KB
Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna)
Data: 2018-06-26, rozmiar: 260 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2018-07-11, rozmiar: 515 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2018-09-03, rozmiar: 439 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data: 2018-09-14, rozmiar: 147 KB
  • Wytworzył: Joanna Jaskulska
  • Data wytworzenia: 2018-06-26 18:28:19
  • Wprowadził: Joanna Jaskulska
  • Data opublikowania: 2018-06-26 18:28:19
  • Ostatni edytor: Joanna Jaskulska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-14 15:08:39
Idź do góry