2018-12-21

Badanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego PO WER w obszarze oświaty „Odsetek poradni psychologiczno-pedagogicznych stosujących wypracowane narzędzia do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki wsparciu z EFS” – postępowanie nr DE-WZP.261.28.2018.KK

ogłoszenie o zamówieniu
Data: 2018-12-21, rozmiar: 288 KB
SIWZ
Data: 2018-12-21, rozmiar: 1 MB
odpowiedź na pytanie
Data: 2019-01-10, rozmiar: 368 KB
odpowiedzi na pytania 2 i 3
Data: 2019-01-15, rozmiar: 396 KB
informacja z otwarcia ofert
Data: 2019-01-21, rozmiar: 465 KB
  • Wytworzył: Katarzyna Kossakowska
  • Data wytworzenia: 2018-12-21 13:04:51
  • Wprowadził: Katarzyna Kossakowska
  • Data opublikowania: 2018-12-21 13:04:51
  • Ostatni edytor: Katarzyna Kossakowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-21 09:38:32
Idź do góry