2019-03-25

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej (IP MEN) z zakresu kwalifikowalności wydatków i przygotowywania wniosków o płatność w systemie SL2014 w ramach PO WER – postępowanie nr DE-WZP.261.7.2019.MG

Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ)
Data: 2019-03-25, rozmiar: 861 KB
Załączniki do OOZ w wersji edytowalnej
Data: 2019-03-25, rozmiar: 235 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2019-04-04, rozmiar: 353 KB
Informacja o udzieleniu zamówienia
Data: 2019-06-06, rozmiar: 227 KB
  • Wytworzył: Małgorzata Gromek
  • Data wytworzenia: 2019-03-25 15:28:37
  • Wprowadził: Małgorzata Gromek
  • Data opublikowania: 2019-03-25 15:28:37
  • Ostatni edytor: Małgorzata Gromek
  • Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-06 08:43:50
Idź do góry