2017-03-07

Remont wybranych pomieszczeń biurowych parteru oraz przylegającego do nich korytarza w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.7.2017.RB

Ogłoszenie o zamówieniu
Data: 2017-03-07, rozmiar: 5 MB
Załączniki od 1a do 3f do SIWZ
Data: 2017-02-13, rozmiar: 22 MB
Załącznik od 4 do 7 do SIWZ (wersja edytowalna)
Data: 2017-03-07, rozmiar: 47 KB
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 13.03.2017
zmiana dotyczy Załącznika 3e do SIWZ
Data: 2017-03-13, rozmiar: 697 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2017-04-10, rozmiar: 648 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2017-05-23, rozmiar: 239 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data: 2017-05-31, rozmiar: 123 KB
  • Wytworzył: Robert Bartold
  • Data wytworzenia: 2017-03-07 16:01:15
  • Wprowadził: Robert Bartold
  • Data opublikowania: 2017-03-07 16:01:15
  • Ostatni edytor: Robert Bartold
  • Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-31 14:07:35
Idź do góry