2018-07-27

Ekspertyzy i doradztwo specjalistyczne – usługa doradcza dla Instytucji Pośredniczącej MEN w zakresie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – postępowanie nr DE-WZP.262.24.2018.JJ

Zapytanie ofertowe
Data: 2018-07-27, rozmiar: 1 020 KB
Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
Data: 2018-07-27, rozmiar: 248 KB
  • Wytworzył: Joanna Jaskulska
  • Data wytworzenia: 2018-07-27 16:35:20
  • Wprowadził: Joanna Jaskulska
  • Data opublikowania: 2018-07-27 16:35:20
  • Ostatni edytor: Joanna Jaskulska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-27 16:35:20
Idź do góry