Praktyki studenckie

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zapewnia zakwaterowania oraz świadczeń z tytułu odbywania praktyki. W sprawach dotyczących praktyki można kontaktować się z Panią Agatą Kozłowską tel. 022/ 34-74-217, e-mail: Agata.Kozlowska@men.gov.pl

Formularz zgłoszenia

Uwaga! Pola oznaczone * należy wypełnić!

Dane personalne
Uczelnia


Dodatkowe informacje
lub

lub


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie złożonej w celu odbycia praktyk studenckich w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.)

Idź do góry